0
Hopp til hovedinnhold

Mugula Chris Safari

Stipendiat

Doktorgradsstudent i helse- og idrettsvitenskap

 
Kontor:
C5040 ( Jon Lilletuns vei 9, Grimstad )

Jeg er utdannet vernepleier og har en mastergrad i folkehelsevitenskap fra Universitetet i Agder.  Jeg har tidligere jobbet med arbeidsinkludering av personer med utviklingshemming. Siden september 2019 har jeg vært doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Agder ved Institutt for psykososial helse i Grimstad. I PhD-arbeidet mitt fokuserer jeg blant annet på involvering av mennesker med utviklingshemming i innovasjon og design av teknologi. Mine forskningsinteresser inkluderer samskaping av teknologi og involvering og inkludering av personer med utviklingshemming i design av teknologi. 

Forskning

Fokuset i PhD-prosjektet mitt er å undersøke problemstillinger knyttet til en behovsdrevet innovasjonsprosess der mennesker med utviklingshemming deltar. 

Undervisning

Emner:

  • VER112 Praksis: Funksjonsnedsettelser, miljøarbeid, mestring og velferdsteknologi
  • VER211 Praksis: Pleie- og omsorgspraksis
  • VER300 Tjenesteorganisering

Utvalgte publikasjoner

Thygesen, E., Safari, M C., and Wass, S. (2020).  Transport og arbeidsinkludering.  I Gjertsen, H, Melbø, L. og Hauge, H. (red). Arbeidsinkludering for personer med utviklingshemming.

Vitenskapelige publikasjoner

  • Safari, Mugula Chris (2021). Intellectual disability, Technology support, and Transport.
  • Safari, Mugula Chris (2021). Needs-driven innovation and design activities with people with intellectual disabilities.
  • Safari, Mugula Chris (2020). Needs-driven innovation with people with intellectual disabilities with a focus on involvement and transport.
  • Safari, Mugula Chris (2019). Involvering av personer med utviklingshemming i innovasjon.
  • Safari, Mugula Chris (2019). A general innovation process - Needs-driven innovation for people with intellectual disabilities with a focus on involvement and transport.
  • Bachke, Carl Christian; Melby, Kristian Leonard; Sætra, Mette K Ragnhildstveit; Safari, Mugula Chris (2019). LOGGSKRIVING FRA PRAKSIS I VERNEPLEIERSTUDIET.

Sist endret: 25.05.2021 11:05