0
Hopp til hovedinnhold

Irina Ivashenko Amdal

Førsteamanuensis

 
Kontor:
E2312 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )
Kontortid:
0830-1500

Utdannet som historie- og samfunnsfaglærer (Murmansk, Russland, 2005). Har mastergrad i Lærerprofesjon og yrkesutøvelse (NTNU, Norge, 2015).

Undervisning

PED157 Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling i et mangfoldig klasserom

PED159 Elevens faglige, sosiale og personlige utvikling og læring i et mangfoldig klasserom

PED160 Elevens faglige, sosiale og personlige utvikling og læring i et mangfoldig klasserom

PED519 Vitenskapsteori og forskningsmetoder 

PED991  Skolebasert veiledningspedagogikk 

PED982 Veiledningspedagogikk 1 for praksislærere i grunnskolelærerutdanningen

 

Faglige interesser

Pedagogikk, didaktikk, lærerutdanningen og læreres profesjonsutvikling.

Prosjekter

Studentaktive undervisningsformer gjennom økt studentmedvirkning i lærerutdanningen

Praksislærer som lærerutdanner

Vitenskapelige publikasjoner

  • Ivashenko Amdal, Irina; Ulvik, Marit (2019). Transition into the teaching profession: novice teachers’ experiences of the school as an organisation.
  • Ivashenko Amdal, Irina; Ulvik, Marit (2018). TRANSITION INTO TEACHING PROFESSION: TIME FOR A SYSTEM CHECK.
  • Ivashenko Amdal, Irina; Willbergh, Ilmi (2018). Stories of novice teachers’ perspectives on pupils.
  • Ivashenko Amdal, Irina (2017). The impact of ‘teacher perspectives’ on the transition into teaching..

Sist endret: 25.02.2020 11:02