0
Hopp til hovedinnhold

Verónica Adriana Pájaro

Førsteamanuensis

 
Kontor:
E2058 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Jeg er interessert i og forsker på språk, makt, interaksjon og diskurs, og jobber innen fagområdene språk, migrasjon, arbeid og utdanning. Jeg underviser og veileder om flerspråklighet, norsk som andrespråk, kommunikasjon og diskurs på lærerutdanninger og i masterprogrammer på UiA og HINN. Jeg har en doktorgrad i sosiolingvistikk fra Multiling Senter for flerspråklighet ved Universitetet i Oslo. Avhandlingen min analyserte forhandlingen av profesjonelle identiteter og flerspråklige repertoarer i autentiske jobbintervjuer i Norge.

Jeg er i kjernegruppen i prosjektet Norwegian across the Americas (2020-2024), finansiert av NFR og ledet av førsteamanuensis Kari Kinn (UiB). Jeg er også medlem i prosjektet Language across time and space: Following UN-refugees from the Democratic Republic of Congo to Norway, ledet av professor Guri Bordal Steien (HINN) 

Arbeidserfaring

2019 - 2021 Førsteamanuensis - Universitetet i Sørøst Norge

2017 - 2018 Høgskolelektor - Høgskolen i Innlandet

2012 - 2016 Doktorgradsstipendiat - Multiling senter for flerspråklighet - Universitetet i Oslo

Vitenskapelige publikasjoner

  • Monsen, Marte; Pájaro, Verónica (2021). Andrespråkslæring hos voksne : Vitenskapelige innsikter og didaktiske refleksjoner. ISBN: 9788202687373. Cappelen Damm Akademisk. s 268.
  • Kinn, Kari; Pájaro, Verónica; Lund Stokka, Marie (2021). A new approach to heritage Norwegian: Norwegian in Latin America.
  • Pájaro, Verónica (2021). Feminismo villero: Language, class, gender and race in Argentina’s feminist movement..
  • Pájaro, Verónica (2019). Leger på jobbintervju følte seg fremmedgjorte.
  • Pájaro, Verónica (2019). Performances av flerspråklige ferdigheter på jobbintervjuer.
  • Pájaro, Verónica (2019). Language ideologies, ethnic and class positionings in the narratives of Spanish speaking Latin American migrants in Oslo.

Ekspertområder

Sist endret: 21.10.2021 20:10