0
Hopp til hovedinnhold

Tommy Haugen

Professor

PhD idrettsvitenskap

 
Kontor:
I3052 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Utdannelse

PhD Sport Science, Norwegian School of Sport Sciences, 2013 

Mastergrad idrettsvitenskap, Universitetet i Agder, 2005   

Allmennlærer Høgskolen i Agder / Høgskulen i Sogn og Fjordane 2002                                                                                                                   

Faglig interessefelt

 

Barn og unges læring og utvikling, motivasjon, gruppedynamikk, fysisk aktivitet og psykososial helse, idrettspsykologi, idrettslig prestasjon, idrettspedagogikk, kroppsøving, kvantitativ forskningsmetode

 

Forskningsgruppe

SPORT AND EXERCISE PSYCHOLOGY: HEALTH, EDUCATION, AND PERFORMANCE

(SEP-HEP)

 

 

 

 

Forskning

Aktuelle prosjekter (ta kontakt for ytterligere informasjon):

Assist-prosjektet

Group Dynamic Research Project (GDRP)

Kollektiv mestringstro og feedback idrett

Prestasjon i team

Humor i idrett

Lederskap i trenerrollen 

Team identitet og Kohesjon i idrett

Idrettspsykologisk kartlegging & analyse.

REPAC - https://www.nih.no/forskning/fagseksjoner/seksjon-for-kroppsoving-og-pedagogikk/the-repac-project/

ScIM - https://www.nih.no/forskning/forskningssamarbeid/flere-prosjekt/school-in-motion/

FRISKUS

Undervisning

Statistikk og metode - bachelor og master

Prestasjonspsykologi - master idrettsvitenskap

Motivasjon, læringsklima - master kroppsøving

Individuell helseatferd - folkehelseutdanning

Vitenskapelige publikasjoner

 • Erikstad, Martin K.; Johansen, Bjørn Tore; Johnsen, Marius; Haugen, Tommy; Côté, Jean (2021). "As many as possible for as long as possible" - A case study of a soccer team that fosters multiple outcomes. The Sport Psychologist. ISSN: 0888-4781. 35 (2). s 131 - 141. doi:10.1123/TSP.2020-0107.
 • Erikstad, Martin Kjeøen; Høigaard, Rune; Côté, Jean; Turnnidge, Jennifer; Haugen, Tommy (2021). An Examination of the Relationship Between Coaches’ Transformational Leadership and Athletes’ Personal and Group Characteristics in Elite Youth Soccer. Frontiers in Psychology. ISSN: 1664-1078. 12doi:10.3389/fpsyg.2021.707669.
 • Åvitsland, Andreas; Leibinger, Eva; Kolle, Elin; Haugen, Tommy; Dyrstad, Sindre Mikal (2021). Associations between changes in physical fitness and psychological difficulties status among Norwegian adolescents. Mental Health and Physical Activity. ISSN: 1755-2966. 21doi:10.1016/j.mhpa.2021.100411.
 • Schei, Gaute Sørensen; Haugen, Tommy; Stenling, Andreas; Grøtting, Anniken; Peters, Derek Melville; Høigaard, Rune (2021). Development and Initial Validation of the Humor Climate in Sport Scale. Frontiers in Psychology. ISSN: 1664-1078. 12s 1 - 15. doi:10.3389/fpsyg.2021.692892.
 • Haugen, Tommy; Peters, Derek Melville; Ommundsen, Yngvar; Martin, Luc J.; Stenling, Andreas; Høigaard, Rune (2021). Psychometric Evaluation of the Norwegian Versions of the Modified Group Environment Questionnaire and the Youth Sport Environment Questionnaire. Measurement in Physical Education and Exercise Science. ISSN: 1091-367X. 25 (4). s 365 - 378. doi:10.1080/1091367X.2021.1917414.
 • Hovdal, Dag Ove; Haugen, Tommy; Larsen, Inger Beate; Johansen, Bjørn Tore (2021). Students’ experiences and learning of social inclusion in team activities in physical education. European Physical Education Review. ISSN: 1356-336X. doi:10.1177/1356336X211002855.
 • Hovland, Dag Ove Granås; Haugen, Tommy; Larsen, Inger Beate; Johansen, Bjørn Tore (2021). Students’ experiences and learning of social inclusion in team activities in physical education.. European Educational Research Journal. ISSN: 1474-9041. doi:10.1177/1356336X211002855..
 • Haugen, Tommy; Pels, Fabian; Gysland, Terje Stålesen; Hartvigsen, Finn Kristian; Høigaard, Rune (2020). Racing with superior and inferior team-members: an experimental test of effort changes in a cycling team sprint. International Journal of Sport and Exercise Psychology. ISSN: 1612-197X. doi:10.1080/1612197X.2020.1827001.
 • Haugen, Tommy; Riesen, Jan Frederik; Østrem, Ketil; Høigaard, Rune; Erikstad, Martin Kjeøen (2020). The Relationship Between Motivational Climate and Personal Treatment Satisfaction Among Young Soccer Players in Norway: The Moderating Role of Supportive Coach-Behaviour. Sports. ISSN: 2075-4663. 8 (12). doi:10.3390/sports8120162.
 • Åvitsland, Andreas; Leibinger, Eva; Haugen, Tommy; Lerum, Øystein; Solberg, Runar Barstad; Kolle, Elin; Dyrstad, Sindre Mikal (2020). The association between physical fitness and mental health in Norwegian adolescents. BMC Public Health. ISSN: 1471-2458. 20doi:10.1186/s12889-020-08936-7.
 • Erdvik, Irina Burchard; Haugen, Tommy; Ivarsson, Andreas; Säfvenbom, Reidar (2020). The temporal relations of adolescents' basic need satisfaction in physical education and global self-worth. Journal of Sport & Exercise Psychology (JSEP). ISSN: 0895-2779. 42 (6). s 480 - 489. doi:10.1123/JSEP.2019-0030.
 • Hovland, Dag Ove; Larsen, Inger Beate; Haugen, Tommy; Johansen, Bjørn Tore (2020). Understanding disruptive situations in physical education: Teaching style and didactic implications. European Physical Education Review. ISSN: 1356-336X. s 1 - 17. doi:10.1177/1356336X20960498.
 • Hovdal, Dag Ove Granås; Larsen, Inger Beate; Haugen, Tommy; Johansen, Bjørn Tore (2020). Understanding disruptive situations in physical education: Teaching style and didactic implications. European Physical Education Review. ISSN: 1356-336X. doi:10.1177/1356336X20960498.
 • Erdvik, Irina Burchard; Haugen, Tommy; Ivarsson, Andreas; Säfvenbom, Reidar (2019). Development of basic psychological need satisfaction in physical education - Effects of a two-year PE programme. Journal for Research in Arts and Sports Education. ISSN: 2535-2857. 3 (2). s 4 - 21. doi:10.23865/jased.v3.1375.
 • Erdvik, Irina Burchard; Haugen, Tommy; Ivarsson, Andreas; Säfvenbom, Reidar (2019). Global Self-Worth among Adolescents: The Role of Basic Psychological Need Satisfaction in Physical Education. Scandinavian Journal of Educational Research. ISSN: 0031-3831. doi:10.1080/00313831.2019.1600578.
 • Laxdal, Aron Gauti; Mjåtveit, Atle; Leibinger, Eva; Haugen, Tommy; Giske, Rune (2019). Self-regulated Learning in Physical Education: An Analysis of Perceived Teacher Learning Support and Perceived Motivational Climate as Context Dependent Predictors in Upper Secondary School. Scandinavian Journal of Educational Research. ISSN: 0031-3831. doi:10.1080/00313831.2019.1689164.
 • Erikstad, Martin Kjeøen; Høigaard, Rune; Johansen, Bjørn Tore; Kandala, Ngianga-Bakwin; Haugen, Tommy (2018). Childhood football play and practice in relation to self-regulation and national team selection; a study of Norwegian elite youth players. Journal of Sports Sciences. ISSN: 0264-0414. 36 (20). s 2304 - 2310. doi:10.1080/02640414.2018.1449563.
 • Haugen, Tommy; Johansen, Bjørn Tore (2018). Difference in physical fitness in children with initially high and low gross motor competence: A ten-year follow-up study. Human Movement Science. ISSN: 0167-9457. 62s 143 - 149. doi:10.1016/j.humov.2018.10.007.
 • Haugen, Tommy; Salvesen, Kjetil Marius Ulland; Høigaard, Rune (2018). Effekt av feedback på kollektiv mestringstro og sosial loffing i et sykkeleksperiment. Trender i idrettspsykologisk forskning i Skandinavia. ISBN: 978-82-02-59690-3. Cappelen Damm Akademisk. Kap. 12. s 239 - 255.
 • Erikstad, Martin Kjeøen; Martin, Luc J.; Haugen, Tommy; Høigaard, Rune (2018). Group cohesion, needs satisfaction, and self-regulated learning: A one-year prospective study of elite youth soccer players' perceptions of their club team. Psychology of Sport And Exercise. ISSN: 1469-0292. 39s 171 - 178. doi:10.1016/j.psychsport.2018.08.013.
 • Reinboth, Michael Sæther; Haugen, Tommy; Solheim, Sondre Risdal; Høigaard, Rune (2018). Hva sier de til seg selv? En kvasieksperimentell studie av triatlonutøveres selvsnakk under konkurranse. Trender i idrettspsykologisk forskning i Skandinavia. ISBN: 978-82-02-59690-3. Cappelen Damm Akademisk. Kap. 7. s 145 - 161.
 • Erikstad, Martin Kjeøen; Haugen, Tommy; Høigaard, Rune (2018). Positive environments in youth football:Perceived justice and coach feedback as predictors of athletes’ needs satisfaction. German Journal of Exercise and Sport Research. ISSN: 2509-3142. 48s 263 - 270. doi:10.1007/s12662-018-0516-1.
 • Haugen, Tommy; Salvesen, Kjetil Marius Ulland; Høigaard, Rune (2018). Prinsipper ved test–retest-reliabilitet: Test av protokoll for maksimal innsats på sykkelrulle med ett minutts varighet. Trender i idrettspsykologisk forskning i Skandinavia. ISBN: 978-82-02-59690-3. Cappelen Damm Akademisk. Kap. 11. s 225 - 238.
 • Johansen, Bjørn Tore; Ommundsen, Yngvar; Haugen, Tommy (2018). Referee efficacy in the context of Norwegian soccer referees – A meaningful construct?. Psychology of Sport And Exercise. ISSN: 1469-0292. 38s 184 - 191. doi:10.1016/j.psychsport.2018.06.013.
 • Giske, Rune; Rodahl, Stein Edgar; Haugen, Tommy; Høigaard, Rune (2017). Shared mental models, role ambiguity, team identification and social loafing in elite sports groups: A mediation analysis. Sport & Exercise Psychology Review. ISSN: 1745-4980. 13 (2).
 • Vernegaard, Kristian; Johansen, Bjørn Tore; Haugen, Tommy (2017). Students’ motivation in a disc golf-lesson and a soccer-lesson: An experimental study in the Physical Education setting. Journal for Research in Arts and Sports Education. ISSN: 2535-2857. 1s 32 - 46. doi:10.23865/jased.v1.629.
 • Høigaard, Rune; Haugen, Tommy; Johansen, Bjørn Tore; Giske, Rune (2017). Team identity in youth soccer: The role of coaches’ feedback patterns and use of humour. International journal of sports science & coaching. ISSN: 1747-9541. 12 (6). s 697 - 707. doi:10.1177/1747954117738843.
 • Johansen, Bjørn Tore; Mæhle, Martine; Oland, Øyvind; Haugen, Tommy (2017). “Being together in the locker room is great, but showering together – just forget it!” The Janus Face of the Wardrobe Practice in Physical Education. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research (ILJTER). ISSN: 1694-2493. 16 (10). s 41 - 57. doi:10.26803/ijlter.16.10.4.
 • Vindholmen, Solveig; Høigaard, Rune; Haugen, Tommy; Seiler, Stephen (2016). Does mindfulness affect participants’ response to a vocational rehabilitation program?. Health Psychology and Behavioral Medicine. ISSN: 2164-2850. 4 (1). s 91 - 113. doi:10.1080/21642850.2016.1179120.
 • Horverak, May Olaug; Haugen, Tommy (2016). English Writing Instruction Questionnaire: The development of a questionnaire concerning English writing instruction, writing skills and feedback practices. Nordic Journal of Modern Language Methodology (NJMLM). ISSN: 1894-2245. 4 (1). s 3 - 23. doi:10.46364/njmlm.v4i1.288.
 • Haugen, Tommy; Moser, Thomas (2016). Hva er motorikk?. Motorikk i et didaktisk perspektiv. ISBN: 9788205491786. Gyldendal Akademisk. Kapittel 1. s 18 - 35.
 • Haugen, Tommy; Reinboth, Michael Reusch; Hetlelid, Ken Joar; Peters, Derek Melville; Høigaard, Rune (2016). Mental Toughness Moderates Social Loafing in Cycle Time-Trial Performance. Research Quarterly for Exercise and Sport. ISSN: 0270-1367. 87 (3). s 305 - 310. doi:10.1080/02701367.2016.1149144.
 • Aanensen, Mari; Haugen, Tommy; Kiland, Charlotte (2016). Mindfulness som intervensjon for å forebygge og redusere sykefravær. Ergoterapeuten. ISSN: 0800-3475. 5s 42 - 55.
 • Haugen, Tommy (2016). Motorikkrelaterte begreper i læreplaner i kroppsøving 1922-D.D.. Motorikk i et didaktisk perspektiv. ISBN: 9788205491786. Gyldendal Akademisk. Kapittel 8. s 167 - 179.
 • Giske, Rune; Haugen, Tommy; Johansen, Bjørn Tore (2016). Training, mental preparation, and unmediated practice among soccer referees: An analysis of elite and sub-elite referees’ reported practice. International Journal of Applied Sports Sciences. ISSN: 1598-2939. 28 (1). s 31 - 41. doi:10.24985/ijass.2016.28.1.31.
 • Stea, Tonje Holte; Haugen, Tommy; Berntsen, Sveinung; Guttormsen, Vigdis; Øverby, Nina Cecilie; Haraldstad, Kristin; Meland, Eivind; Abildsnes, Eirik (2016). Using the Intervention Mapping protocol to develop a family-based intervention for improving lifestyle habits among overweight and obese children: study protocol for a quasi-experimental trial. BMC Public Health. ISSN: 1471-2458. 16:1092s 1 - 15. doi:10.1186/s12889-016-3766-6.
 • Høigaard, Rune; Kovac, Velibor Bobo; Øverby, Nina Cecilie; Haugen, Tommy (2014). Academic self-efficacy mediates the effects of school psychological climate on academic achievement. School psychology quarterly. ISSN: 1045-3830. 30 (1). s 64 - 74. doi:10.1037/spq0000056.
 • Säfvenbom, Reidar; Haugen, Tommy; Bulie, Marte (2015). Attitudes toward and motivation for PE. Who collects the benefits of the subject?. Physical Education and Sport Pedagogy. ISSN: 1740-8989. 20 (6). s 629 - 646. doi:10.1080/17408989.2014.892063.
 • Erdvik, Irina Burchard; Øverby, Nina Cecilie; Haugen, Tommy (2015). Translating, Reliability Testing, and Validating a Norwegian Questionnaire to Assess Adolescents’ Intentions to be Physically Active After High School Graduation. Sage Open. ISSN: 2158-2440. s 1 - 6. doi:10.1177/2158244015580374.
 • Vindholmen, Solveig; Haugen, Tommy; Høigaard, Rune; Seiler, Stephen (2015). What distinguishes responders from nonresponders to a vocational rehabilitation program?. Health Psychology and Behavioral Medicine. ISSN: 2164-2850. 3 (1). s 263 - 280. doi:10.1080/21642850.2015.1088388.
 • Stenseng, Frode; Haugen, Tommy; Torstveit, Monica Klungland; Høigaard, Rune (2014). When it's "all about the bike"-intrapersonal conflict in light of passion for cycling and exercise dependence. Sport, Exercise, and Performance Psychology. ISSN: 2157-3905. 4 (2). s 127 - 139. doi:10.1037/spy0000028.
 • Nilsen, Torbjørn Skjelbred; Haugen, Tommy; Reinboth, Michael Reusch; Peters, Derek Melville; Høigaard, Rune (2014). EXPLICIT PRIOR KNOWLEDGE OF SOCIAL LOAFING DOES NOT REDUCE SOCIAL LOAFING IN SUBSEQUENT TEAM CYCLE TRIAL PERFORMANCE. Kinesiologia Slovenica. ISSN: 1318-2269. 20 (2). s 17 - 26.
 • Haugen, Tommy; Høigaard, Rune; Seiler, Stephen (2014). Normative data of BMI and physical fitness in a Norwegian sample of early adolescents. Scandinavian Journal of Public Health. ISSN: 1403-4948. 42 (1). s 67 - 73. doi:10.1177/1403494813504502.
 • Säfvenbom, Reidar; Geldhof, G. John; Haugen, Tommy (2013). Sports clubs as accessible developmental assets for all? Adolescents’ assessment of egalitarianism vs. elitism in sport clubs vs. school. International Journal of Sport Policy and Politics. ISSN: 1940-6940. 6 (3). s 443 - 457. doi:10.1080/19406940.2013.815255.
 • Erdvik, Irina Burchard; Øverby, Nina Cecilie; Haugen, Tommy (2014). Students’ self-determined motivation in physical education and intention to be physically active after graduation: The role of perceived competence and identity. Journal of Physical Education and Sport (JPES). ISSN: 2247-8051. 14 (2). s 232 - 241. doi:10.7752/jpes.2014.02035.
 • Haugen, Tommy; Johansen, Bjørn Tore; Ommundsen, Yngvar (2012). The role of gender in the relationship between physical activity, appearance evaluation and psychological distress. Child and Adolescent Mental Health. ISSN: 1475-357X. 19 (1). s 24 - 30. doi:10.1111/j.1475-3588.2012.00671.x.
 • Johansen, Bjørn Tore; Haugen, Tommy (2013). Anxiety level and decision-making among Norwegian top-class soccer referees. International Journal of Sport and Exercise Psychology. ISSN: 1612-197X. 11 (2). s 215 - 226. doi:10.1080/1612197x.2013.773665.
 • Haugen, Tommy; Säfvenbom, Reidar; Ommundsen, Yngvar (2013). Sport Participation and Loneliness in Adolescents: The Mediating Role of Perceived Social Competence. Current Psychology. ISSN: 1046-1310. 32 (2). s 203 - 216. doi:10.1007/s12144-013-9174-5.
 • Haugen, Tommy; Ommundsen, Yngvar; Seiler, Stephen (2013). The Relationship Between Physical Activity and Physical Self-Esteem in Adolescents: The Role of Physical Fitness Indices. Pediatric Exercise Science. ISSN: 0899-8493. 25 (1). s 138 - 153. doi:10.1123/pes.25.1.138.
 • Haugen, Tommy; Säfvenbom, Reidar; Ommundsen, Yngvar (2011). Physical activity and global self-worth: The role of physical self-esteem indices and gender. Mental Health and Physical Activity. ISSN: 1755-2966. 4 (2). s 49 - 56. doi:10.1016/j.mhpa.2011.07.001.
 • Haugen, Tommy; Høigaard, Rune (2018). Trender i idrettspsykologisk forskning i Skandinavia. ISBN: 978-82-02-59690-3. Cappelen Damm Akademisk. s 265.
 • Haugen, Tommy (2015). One size does not fit all. Physical activity and mental health in adolescents.. ISBN: 978-82-8314-031-6. Portal forlag. s 105.
 • Hovdal, Dag Ove; Haugen, Tommy; Johansen, Bjørn Tore (2020). “PASS THE BALL TO ME- BUT YOU WON’T GET IT BACK... “ - UNDERSTANDING SOCIAL INCLUSION IN TEAM ACTIVITIES IN PHYSICAL EDUCATION.

Sist endret: 17.03.2020 08:03