0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
2 år
Studiepoeng
120
Omfang
Heltid
Start
Høst 2022
Studiested
Kristiansand Grimstad

Programmet er et tilbud til sykepleiere som ønsker faglig fordypning i spesialsykepleie. Vi tilbyr deg spesialiseringer i anestesi-, intensiv-, barne- og operasjonssykepleie. Studiet gir deg teoretisk, praktisk og forskningsbasert kunnskap innen spesialsykepleie. 

Det er mulig å avslutte studiet etter oppnådde 90 studiepoeng, og ta de siste 30 studiepoengene på deltid. 

Hva lærer du?

Programmet består av felles- og fagspesifikke emner. Alle emnene knyttes sammen i en avsluttende masteroppgave. 

  • Fellesemner skal gi deg innsikt i kvalitative og kvantitative forskningstradisjoner og metoder.  I undervisningen er det en særlig vekt på metoder som er relevante for forsknings-, utviklings- og kvalitetsforbedrende arbeid på det helsefaglige området.
  • De fagspesifikke emnene skal gi deg innsikt i temaer som opplevelser, reaksjoner og mestringsstrategier hos pasienter som er akutt og/eller kritisk syke. Du blir videre undervist i fagspesifikke tema i den spesialiseringen du velger.  Her er de kliniske emnene viktige. Klinisk praksis utgjør en betydelig andel av studiet.
  • Masteroppgaven er et selvstendig, individuelt vitenskapelig arbeid innenfor spesialsykepleie. 

Jobbmuligheter

Studiet kvalifiserer til arbeid i ulike funksjoner ved spesialavdelinger i sykehus. Aktuelle arbeidsområder er også undervisning, forskning og ledelse. Som spesialsykepleier er du også kvalifisert for arbeid i kommunehelsetjenesten.

Oppbygning

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Opptakskrav

Se utfyllende regler for opptak

Søkekoder

Anestesisykepleie: 9905
Intensivsykepleie: 9906
Operasjonssykepleie: 9907
Barnesykepleie: 9908

Kvalifiserende UiA-studier

Videre studier

Fullført studium gir mastergrad og kan kvalifisere for opptak til doktorgradsstudier.

Fakta

Søknadsfrist

1. mars

1. mars for noen søkergrupper. Gjelder det deg?

Antall plasser

50

Undervisningsspråk

Norsk

Enkelte emner kan bli gitt på engelsk.

Spørsmål om opptak til studiet?

Spørsmål om innholdet i studiet?

Andre studier du kanskje vil like

Se klinikklaboratoriet

Klinikklaboratoriet på Campus Grimstad gir deg tilgang til den aller fremste undervisningsteknologien i helse-Norge. Se laboratoriet i 3D-visning her.