0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
2 år
Studiepoeng
120
Omfang
Heltid
Start
Høst 2021
Studiested
Kristiansand

Vil du som barnehagelærer være med på å forme framtidens barnehage? Vil du være med å heve den faglige kvaliteten i barnehage gjennom kunnskap, forskning og utvikling? Da er masterstudiet i barnehagekunnskap noe for deg. Du kan være med på å berike barnehagen med økt kunnskap om barn og barnehage, og bidra til å forme framtidens barnehager og barnehagelærere. Ved å ta masterstudiet i barnehagekunnskap kan du også få økt kompetanse til å lede faglige prosesser i barnehagen.

Masterprogrammet gir en fordypning i fire sentrale emner: Barndom, oppvekst og institusjonskulturer, Lek, læring og barns meningsskaping, Livsmestring og mangfold og Barnehagens læringsmiljø. Studiet har i tillegg flere valgfrie emner. Med bakgrunn i disse emnene skal du siste semester skrive en masteroppgave på 30 studiepoeng. 

Det er mulig å søke om å ta studiet over lengre tid etter at man er tatt opp, slik at du kan kombinere jobb og studier. For deg som skal søke masterprogrammet i barnehagekunnskap og jobbe samtidig, er det mulig å søke om "tidlig svar" på søknaden.

Hva lærer du?

Studiet gir deg en grundig forskningsbasert kunnskap om barn i barnehagealder, om barndommens innhold, barnehagen som institusjon og barnehagelæreren som profesjonell aktør. Gjennom studiet lærer du å forholde deg kritisk til og anvende forskningsbasert kunnskap for å lede og være en pådriver for faglig utviklingsarbeid i barnehage og barnehagerelaterte yrker. Studiet bidrar til at du kan analysere og kritisk drøfte hvordan ulike forståelser av lek og læring kan få konsekvenser for valg av praksiser i barnehager.

Jobbmuligheter

Med mastergrad i barnehagekunnskap kan du jobbe i barnehage som pedagog med faglige kvaliteter utover den generelle barnehagelærers kunnskaper. Du kan jobbe sammen med daglig leder/styrer for å utvikle det faglige arbeidet i barnehagen.

Studiet kvalifiserer også for ledende stillinger innenfor barne- og barnehagefaglig område, primært på enhets-, kommunalt, regionalt eller statlig nivå. Andre aktuelle fagstillinger finnes innenfor administrasjon, organisasjon og ledelse i frivillig sektor, offentlige og private organisasjoner, eller i opplæringsvirksomhet og kompetanseutvikling som stiller barnehagefaglige og barnefaglige kunnskapskrav. 

Du kan i tillegg jobbe med evaluerings-, utrednings- og forskningsarbeid, eller med undervisning i videregående skole (for eksempel innen barne- og ungdomsarbeiderutdanningen), høyskole og universitet. 

Oppbygning

Det kan komme endringer i oppbyggingen av studiet. 

Se hele studieplanen

Videre studier

Fullført mastergrad i barnehagekunnskap kan kvalifisere for opptak på ph.d.-program. 

Fakta

Søknadsfrist

15. april/1. mars

1. mars for noen søkergrupper. Gjelder det deg?

Søkekode

8476

Antall plasser

30

Undervisningsspråk

Norsk

Enkelte emner kan bli gitt på engelsk.

Spørsmål om opptak til studiet?

Andre studier du kanskje vil like