0
Hopp til hovedinnhold
 
Kontor:
I2057 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Utdannelse

Dr. Polit.Sport Science, Human Movement Science Programme. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Trondheim, 2006

Cand. Paed .Spec., Universitetet i Oslo, 1994   

Arbeid

Professor i idrettsvitenskap, Universitetet i Agder, 2013-           

Professor II, NTNU, 2019-       

Professor II, Universitetet i Nordland, 2013-2020

 

                                                                                                                        

Faglig interessefelt

Gruppedynamikk i idrett, ledelse og coaching, motivasjon, veiledningspedagogikk, fysisk aktivitet og helse

Forskergruppe

MEDLEM AV FORSKNINGSGRUPPEN: SPORT AND EXERCISE PSYCHOLOGY: HEALTH, EDUCATION, AND PERFORMANCE (SEP-HEP)

 

 

 

 

Prosjekter

Group Dynamics Research Project

Motivasjon i skole og idrett.

Aktiv pluss -utfordrende utholdenhetsritt på sykkel.

Vitenskapelige publikasjoner

 • Erikstad, Martin Kjeøen; Høigaard, Rune; Côté, Jean; Turnnidge, Jennifer; Haugen, Tommy (2021). An Examination of the Relationship Between Coaches’ Transformational Leadership and Athletes’ Personal and Group Characteristics in Elite Youth Soccer. Frontiers in Psychology. ISSN: 1664-1078. 12doi:10.3389/fpsyg.2021.707669.
 • Schei, Gaute Sørensen; Haugen, Tommy; Stenling, Andreas; Grøtting, Anniken; Peters, Derek Melville; Høigaard, Rune (2021). Development and Initial Validation of the Humor Climate in Sport Scale. Frontiers in Psychology. ISSN: 1664-1078. 12s 1 - 15. doi:10.3389/fpsyg.2021.692892.
 • Haugen, Tommy; Peters, Derek Melville; Ommundsen, Yngvar; Martin, Luc J.; Stenling, Andreas; Høigaard, Rune (2021). Psychometric Evaluation of the Norwegian Versions of the Modified Group Environment Questionnaire and the Youth Sport Environment Questionnaire. Measurement in Physical Education and Exercise Science. ISSN: 1091-367X. 25 (4). s 365 - 378. doi:10.1080/1091367X.2021.1917414.
 • Gangsø, Kristian S.; Aspvik, Nils Petter; Mehus, Ingar; Høigaard, Rune; Sæther, Stig Arve (2021). Talent Development Environments in Football: Comparing the Top-Five and Bottom-Five-Ranked Football Academies in Norway. International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH). ISSN: 1661-7827. 18 (3). doi:10.3390/ijerph18031321.
 • Solhaug, Marius; Høigaard, Rune; Sæther, Stig Arve (2021). The balancing act of combining school and football in the transition from a non-professional club into junior-elite academy football. Scandinavian Journal of Sport and Exercise Psychology (SJSEP). ISSN: 2596-741X. 3s 40 - 46. doi:10.7146/sjsep.v3i.128322.
 • Haugen, Tommy; Pels, Fabian; Gysland, Terje Stålesen; Hartvigsen, Finn Kristian; Høigaard, Rune (2020). Racing with superior and inferior team-members: an experimental test of effort changes in a cycling team sprint. International Journal of Sport and Exercise Psychology. ISSN: 1612-197X. doi:10.1080/1612197X.2020.1827001.
 • Giske, Rune; Rodahl, Stein Edgar; Johansen, Bjørn Tore; Høigaard, Rune (2020). Self-reported playing time and justice as predictors of coach satisfaction: An analysis of elite ice-hockey and handball players. Cogent Social Sciences. ISSN: 2331-1886. 7 (1). doi:10.1080/23311886.2020.1860452.
 • Andreasen, Eva Mari; Høigaard, Rune; Haraldstad, Kristin (2020). Sykepleiestudentenes kliniske praksis – om klinisk læringsmiljø og studenttilfredshet. Nordisk tidsskrift for helseforskning. ISSN: 1504-3614. 16 (2). doi:10.7557/14.5414.
 • Haugen, Tommy; Riesen, Jan Frederik; Østrem, Ketil; Høigaard, Rune; Erikstad, Martin Kjeøen (2020). The Relationship Between Motivational Climate and Personal Treatment Satisfaction Among Young Soccer Players in Norway: The Moderating Role of Supportive Coach-Behaviour. Sports. ISSN: 2075-4663. 8 (12). doi:10.3390/sports8120162.
 • Danielsen, Line Dverseth; Giske, Rune; Peters, Derek Melville; Høigaard, Rune (2019). Athletes as “Cultural Architects”: A Qualitative Analysis of Elite Coaches’ Perceptions of Highly Influential Soccer Players. The Sport Psychologist. ISSN: 0888-4781. 33 (4). s 313 - 322. doi:10.1123/tsp.2018-0166.
 • Erikstad, Martin Kjeøen; Høigaard, Rune; Johansen, Bjørn Tore; Kandala, Ngianga-Bakwin; Haugen, Tommy (2018). Childhood football play and practice in relation to self-regulation and national team selection; a study of Norwegian elite youth players. Journal of Sports Sciences. ISSN: 0264-0414. 36 (20). s 2304 - 2310. doi:10.1080/02640414.2018.1449563.
 • Haugen, Tommy; Salvesen, Kjetil Marius Ulland; Høigaard, Rune (2018). Effekt av feedback på kollektiv mestringstro og sosial loffing i et sykkeleksperiment. Trender i idrettspsykologisk forskning i Skandinavia. ISBN: 978-82-02-59690-3. Cappelen Damm Akademisk. Kap. 12. s 239 - 255.
 • Erikstad, Martin Kjeøen; Martin, Luc J.; Haugen, Tommy; Høigaard, Rune (2018). Group cohesion, needs satisfaction, and self-regulated learning: A one-year prospective study of elite youth soccer players' perceptions of their club team. Psychology of Sport And Exercise. ISSN: 1469-0292. 39s 171 - 178. doi:10.1016/j.psychsport.2018.08.013.
 • Reinboth, Michael Sæther; Haugen, Tommy; Solheim, Sondre Risdal; Høigaard, Rune (2018). Hva sier de til seg selv? En kvasieksperimentell studie av triatlonutøveres selvsnakk under konkurranse. Trender i idrettspsykologisk forskning i Skandinavia. ISBN: 978-82-02-59690-3. Cappelen Damm Akademisk. Kap. 7. s 145 - 161.
 • Ommundsen, Yngvar; Solstad, Bård Erlend; Høigaard, Rune; Wold, Bente (2018). Mestrer jeg trenerrollen? : Validitet og reliabilitet i en skala til måling av mestringstro i et utvalg norske breddefotballtrenere. Trender i idrettspsykologisk forskning i Skandinavia. ISBN: 978-82-02-59690-3. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 3. s 47 - 72.
 • Erikstad, Martin Kjeøen; Haugen, Tommy; Høigaard, Rune (2018). Positive environments in youth football:Perceived justice and coach feedback as predictors of athletes’ needs satisfaction. German Journal of Exercise and Sport Research. ISSN: 2509-3142. 48s 263 - 270. doi:10.1007/s12662-018-0516-1.
 • Haugen, Tommy; Salvesen, Kjetil Marius Ulland; Høigaard, Rune (2018). Prinsipper ved test–retest-reliabilitet: Test av protokoll for maksimal innsats på sykkelrulle med ett minutts varighet. Trender i idrettspsykologisk forskning i Skandinavia. ISBN: 978-82-02-59690-3. Cappelen Damm Akademisk. Kap. 11. s 225 - 238.
 • Danielsen, Line Dverseth; Rodahl, Stein Edgar; Giske, Rune; Høigaard, Rune (2017). Mental toughness in elite and sub-elite female soccer players. International Journal of Applied Sports Sciences. ISSN: 1598-2939. 29 (1). s 77 - 85. doi:10.24985/ijass.2017.29.1.77.
 • Sæther, Stig Arve; Aspvik, Nils Petter; Høigaard, Rune (2017). Norwegian football academy players - Player's self-assessed skills, stress and coach-athlete relationship. The Open Sports Sciences Journal. ISSN: 1875-399X. 10s 141 - 150. doi:10.2174/1875399X01710010141.
 • Andreasen, Johan Kristian; Høigaard, Rune (2017). Praksisopplæringen i grunnskolelærerutdanningene – en studie om veiledningskvalitet. UNIPED. ISSN: 1500-4538. 40 (3). s 222 - 234. doi:10.18261/issn.1893-8981-2017-03-04.
 • Giske, Rune; Rodahl, Stein Edgar; Haugen, Tommy; Høigaard, Rune (2017). Shared mental models, role ambiguity, team identification and social loafing in elite sports groups: A mediation analysis. Sport & Exercise Psychology Review. ISSN: 1745-4980. 13 (2).
 • Høigaard, Rune; Haugen, Tommy; Johansen, Bjørn Tore; Giske, Rune (2017). Team identity in youth soccer: The role of coaches’ feedback patterns and use of humour. International journal of sports science & coaching. ISSN: 1747-9541. 12 (6). s 697 - 707. doi:10.1177/1747954117738843.
 • Vindholmen, Solveig; Høigaard, Rune; Haugen, Tommy; Seiler, Stephen (2016). Does mindfulness affect participants’ response to a vocational rehabilitation program?. Health Psychology and Behavioral Medicine. ISSN: 2164-2850. 4 (1). s 91 - 113. doi:10.1080/21642850.2016.1179120.
 • Østrem, Ketil; Høigaard, Rune (2016). En retrospektiv studie av idrettsspesifikk aktivitet til 5 norske elite seriefotballspillere. Idrottsforum.org - Nordic Sport Studies Forum. ISSN: 1652-7224.
 • Haugen, Tommy; Reinboth, Michael Reusch; Hetlelid, Ken Joar; Peters, Derek Melville; Høigaard, Rune (2016). Mental Toughness Moderates Social Loafing in Cycle Time-Trial Performance. Research Quarterly for Exercise and Sport. ISSN: 0270-1367. 87 (3). s 305 - 310. doi:10.1080/02701367.2016.1149144.
 • Høigaard, Rune (2016). Om å skape gode grupper i ungdomsidretten. Ungdomstreneren. ISBN: 978-82-7286-257-1. Akilles forlag. Kapittel. s 113 - 127.
 • Kovac, Velibor Bobo; Cameron, David Lansing; Høigaard, Rune (2016). The extended Theory of Planned Behaviour and college grades: the role of cognition and past behaviour in the prediction of students’ academic intentions and achievements. Educational Psychology. ISSN: 0144-3410. 36 (4). s 792 - 811. doi:10.1080/01443410.2014.923557.
 • De Backer, Maarten; Boen, Filip; De Cuyper, Bert; Høigaard, Rune; Vande Broek, Gert (2014). A team fares well with a fair coach: Predictors of social loafing in interactive female sport teams. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports. ISSN: 0905-7188. 25 (6). s 897 - 908. doi:10.1111/sms.12303.
 • Høigaard, Rune; Kovac, Velibor Bobo; Øverby, Nina Cecilie; Haugen, Tommy (2014). Academic self-efficacy mediates the effects of school psychological climate on academic achievement. School psychology quarterly. ISSN: 1045-3830. 30 (1). s 64 - 74. doi:10.1037/spq0000056.
 • Moen, Frode; Giske, Rune; Høigaard, Rune (2015). Coaches' Perceptions of how Coaching Behavior affects Athletes: An Analysis of their Position on Basic Assumptions in the Coaching Role. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research (ILJTER). ISSN: 1694-2493. 11 (1). s 180 - 199.
 • Høigaard, Rune; De Cuyper, Bert; Fransen, Katrien; Boen, Filip; Peters, Derek Melville (2015). Perceived coach behavior in training and competition predicts collective efficacy in female elite handball players. International Journal of Sport Psychology. ISSN: 0047-0767. 46s 321 - 336. doi:10.7352/IJSP2015.46.321.
 • Rodahl, Stein; Giske, Rune; Peters, Derek Melville; Høigaard, Rune (2015). Satisfaction with the coach and mental toughness in elite male ice hockey players. Journal of Sport Behavior. ISSN: 0162-7341. 38 (4). s 419 - 431.
 • Giske, Rune; Rodahl, Stein; Høigaard, Rune (2014). Shared mental task models in elite ice hockey and handball teams: does it exist and how does the coach intervene to make an impact?. Journal of Applied Sport Psychology. ISSN: 1041-3200. 27 (1). s 20 - 34. doi:10.1080/10413200.2014.940431.
 • Vindholmen, Solveig; Haugen, Tommy; Høigaard, Rune; Seiler, Stephen (2015). What distinguishes responders from nonresponders to a vocational rehabilitation program?. Health Psychology and Behavioral Medicine. ISSN: 2164-2850. 3 (1). s 263 - 280. doi:10.1080/21642850.2015.1088388.
 • Stenseng, Frode; Haugen, Tommy; Torstveit, Monica Klungland; Høigaard, Rune (2014). When it's "all about the bike"-intrapersonal conflict in light of passion for cycling and exercise dependence. Sport, Exercise, and Performance Psychology. ISSN: 2157-3905. 4 (2). s 127 - 139. doi:10.1037/spy0000028.
 • Nilsen, Torbjørn Skjelbred; Haugen, Tommy; Reinboth, Michael Reusch; Peters, Derek Melville; Høigaard, Rune (2014). EXPLICIT PRIOR KNOWLEDGE OF SOCIAL LOAFING DOES NOT REDUCE SOCIAL LOAFING IN SUBSEQUENT TEAM CYCLE TRIAL PERFORMANCE. Kinesiologia Slovenica. ISSN: 1318-2269. 20 (2). s 17 - 26.
 • Haugen, Tommy; Høigaard, Rune; Seiler, Stephen (2014). Normative data of BMI and physical fitness in a Norwegian sample of early adolescents. Scandinavian Journal of Public Health. ISSN: 1403-4948. 42 (1). s 67 - 73. doi:10.1177/1403494813504502.
 • Enoksen, Eystein; Fahlström, Per Göran; Johansen, Bjørn Tore; Hageskog, Carl-Axel; Christensen, Jens Behrend; Høigaard, Rune (2014). Perceptions of leadership behavior and the relationship to athletes among Scandinavian coaches. Scandinavian Sport Studies Forum. ISSN: 2000-088X. 5s 131 - 147.
 • Moen, Frode; Høigaard, Rune; Peters, Derek Melville (2014). Performance Progress and Leadership Behavior. The International Journal of Coaching Science. ISSN: 1975-8286. 8 (1). s 69 - 81.
 • Vindholmen, Solveig; Høigaard, Rune; Espnes, Geir Arild; Seiler, Stephen (2014). Return to work after vocational rehabilitation: does mindfulness matter?. Psychology Research and Behavior Management. ISSN: 1179-1578. 7s 77 - 88. doi:10.2147/PRBM.S56013.
 • Høigaard, Rune; Giske, Rune; Rodahl, Stein Edgar (2014). Shared mental task models in elite ice hockey and handball Teams: Does it exist og how does the coach intervene to make an impact?. Journal of Applied Sport Psychology. ISSN: 1041-3200. doi:10.1080/10413200.2014.940431.
 • Jones, Gareth W.; Høigaard, Rune; Peters, Derek Melville (2014). “Just Going Through the Motions....”: A Qualitative Exploration of Athlete Perceptions of Social Loafing in Training and Competition Contexts – Implications for Team Sport Coaches. International journal of sports science & coaching. ISSN: 1747-9541. 9 (5). s 1067 - 1082. doi:10.1260/1747-9541.9.5.1067.
 • Giske, Rune; Benestad, Beate; Haraldstad, Kristin; Høigaard, Rune (2013). Decision-making styles among Norwegian soccer coaches: An analysis of decision making style in relation to elite and non-elite coaching and level of playing history. International journal of sports science & coaching. ISSN: 1747-9541. 8 (4). s 689 - 701. doi:10.1260/1747-9541.8.4.689.
 • Øverby, Nina Cecilie; Lüdemann, Eva; Høigaard, Rune (2013). Self-reported learning difficulties and dietary intake in Norwegian adolescents. Scandinavian Journal of Public Health. ISSN: 1403-4948. 41 (7). s 754 - 760. doi:10.1177/1403494813487449.
 • Høigaard, Rune; Boen, Filip; De Cuyper, Bert; Peters, Derek Melville (2013). Team Identification Reduces Social Loafing and Promotes Social Laboring in Cycling. International Journal of Applied Sports Sciences. ISSN: 1598-2939. 25 (1). s 33 - 40. doi:10.24985/ijass.2013.25.1.33.
 • Øverby, Nina Cecilie; Høigaard, Rune (2012). Diet and behavioral problems at school in Norwegian adolescents. Food & Nutrition Research. ISSN: 1654-6628. 56doi:10.3402/fnr.v56i0.17231.
 • Høigaard, Rune; Giske, Rune; Sundsli, Kari (2012). Newly qualified teachers’ work engagement and teacher efficacy influences on job satisfaction, burnout, and the intention to quit. European Journal of Teacher Education. ISSN: 0261-9768. 35 (3). s 347 - 357. doi:10.1080/02619768.2011.633993.
 • De Backer, Maarten; Boen, Filip; Ceux, Tanja; De Cuyper, Bert; Høigaard, Rune; Callens, Fien; Fransen, Katrien; Vande Broek, Gert (2011). Do perceived justice and need support of the coach predict team identification and cohesion? Testing their relative importance among top volleyball and handball players in Belgium and Norway. Psychology of Sport And Exercise. ISSN: 1469-0292. 12 (2). s 192 - 201. doi:10.1016/j.psychsport.2010.09.009.
 • Bjørnestad, John Olav; Skisland, Anne Valen-Senstad; Høigaard, Rune (2011). Health coaching as an intervention during crisis or times of stress. Interactions, Health and Community. ISBN: 9788884928023. EDIZIONI PLUS Pisa University Press. Chapter XIII. s 193 - 203.
 • Bjørnestad, John Olav; Skisland, Anne Valen-Senstad; Høigaard, Rune (2011). Helsecoaching: å skape varig endring. Folkehelsearbeid. ISBN: 978-82-7634-893-4. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. 16. s 244 - 256.
 • Øverby, Nina Cecilie; Torstveit, Monica Klungland; Høigaard, Rune (2011). Hva er folkehelse og folkehelsearbeid?. Folkehelsearbeid. ISBN: 978-82-7634-893-4. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. 1. s 11 - 22.
 • Høigaard, Rune; Fuglestad, Susanne; Peters, Derek M.; De Cuyper, Bert; De Backer, Maarten; Boen, Filip (2010). Role Satisfaction Mediates the Relation between Role Ambiguity and Social Loafing among Elite Women Handball Players. Journal of Applied Sport Psychology. ISSN: 1041-3200. 22 (4). s 408 - 419. doi:10.1080/10413200.2010.495326.
 • Høigaard, Rune; Mathisen, Petter (2009). Benefits of formal mentoring for female leaders. International Journal of Evidence Based Coaching and Mentoring. ISSN: 1741-8305. 7 (2). s 64 - 70.
 • Høigaard, Rune (2009). Coaching efficacy - å ha tro på seg selv som trener. Nyere perspektiv innen idrett og idrettspedagogikk. ISBN: 978-82-7634-792-0. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 39 - 51.
 • Høigaard, Rune; Mathisen, Petter (2008). Counselling in Action. Informal situated counselling in a school context. Counselling Psychology Quarterly. ISSN: 0951-5070. 21 (3). s 293 - 299.
 • Høigaard, Rune; Jones, Gareth W.; Peters, Derek M. (2008). Preferred Coach Leadership Behaviour in Elite Soccer in Relation to Success and Failure. International journal of sports science & coaching. ISSN: 1747-9541. 3 (2). s 241 - 250.
 • Høigaard, Rune; Kaasin, Kristine (2007). Fysisk aktivitet, selvbilde og kroppsbilde hos ungdom i en norsk bykommune i relasjon til høy og lav kroppsmasse indeks. Nordisk tidsskrift for helseforskning. ISSN: 1504-3614. feb.07s 2 - 15.
 • Høigaard, Rune; Ommundsen, Yngvar (2007). Perceived social loafing and anticipated effort reduction among young football (soccer) players: An achievement goal perspective. Psychological Reports. ISSN: 0033-2941. 100s 857 - 875.
 • Høigaard, Rune; Johansen, Bjørn Tore (2006). Læring i idrettsgrupper -om utvikling, læring og prestasjon i idrettsgrupper. I: Hermundur Sigmundsson og Jan Erik Ingebrigtsen (red.) Idrettspedagogikk. Universitetsforlaget. faglig_bok_forlag. s 18.
 • Høigaard, Rune; Ingvaldsen, Rolf P. (2006). Social loafing in interactive groups: The effect of identifiability on effort and individual performance in floorball. Athletic Insight: The Online Journal of Sport Psychology. ISSN: 1536-0431. 8 (2). s 11.
 • Mathisen, Petter; Høigaard, Rune (2021). Veiledningsmetodikk (2 utgave). ISBN: 978-82-02-69723-5. Cappelen Damm Akademisk. s 192.
 • Høigaard, Rune (2020). Gruppedynamikk og ledelse i idrett. ISBN: 978-82-02-67526-4. Cappelen Damm Akademisk. s 374.
 • Haugen, Tommy; Høigaard, Rune (2018). Trender i idrettspsykologisk forskning i Skandinavia. ISBN: 978-82-02-59690-3. Cappelen Damm Akademisk. s 265.
 • Øverby, Nina Cecilie; Torstveit, Monica Klungland; Høigaard, Rune (2011). Folkehelsearbeid. ISBN: 978-82-7634-893-4. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 318.
 • Høigaard, Rune (2010). Social Loafing in Sport. From theory to practise. ISBN: 978-3-639-23577-7. VDM Verlag Dr. Müller Aktiengesellschaft & Co. KG. s 94.
 • Høigaard, Rune (2008). Gruppedynamikk i idrett. ISBN: 9788276345926. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 250.
 • Mathisen, Petter; Høigaard, Rune (2004). Veiledningsmetodikk. En håndbok i praktisk veiledningsarbeid. ISBN: 8276344410. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 172.
 • Høigaard, Rune; Jørgensen, Arild (2000). Veiledningssamtaler i idrett. ISBN: 82-7634-281-7. HøyskoleForlaget. s 108.
 • Høigaard, Rune; Lidbom, Per Arne (1999). Gruppepsykologi i idrett. ISBN: 82-7634-230-2. HøyskoleForlaget. s 218.
 • Johansen, Bjørn Tore; Høigaard, Rune; Fjeld, Jon Besse (2009). Nyere perspektiv innen idrett og idrettspedagogikk. ISBN: 978-82-7634-792-0. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 203.
 • Høigaard, Rune (2021). Hjemmebanefordelen: Aquarama -fort eller fengsel?.
 • Høigaard, Rune (2021). Samspill i verdenstoppen.
 • Høigaard, Rune (2020). Erfaringene fra den kampen kan være gull verdt.

Sist endret: 19.05.2020 13:05