0
Hopp til hovedinnhold

Stortrivdes på UiA

Jeg bruker utdannelsen min hver eneste dag i jobben. En stor del av jobben går ut på å bruke nøyaktig de verktøyene og egenskapene som vi lærte på studiet.

Erik Gabrielsen

Advokatfullmektig, Kommuneadvokaten i Kristiansand kommune

Erik Gabrielsen jobber som advokatfullmektig, og ble uteksaminert fra UiA i 2015. Han fortsatte jus-studiet på Universitetet i Bergen.

Hvorfor valgte du ditt studieprogram?

– Da jeg skulle bestemme meg for valget av utdannelse hadde jeg ikke noen klare tanker om hva jeg ville jobbe med. Jeg ønsket derfor å få en kompetanse som kunne brukes i flere forskjellige yrker og bransjer. I tillegg likte jeg særlig godt de samfunnsfaglige emnene på skolen. Rettsvitenskap fremsto da som et naturlig valg. Jeg bestemte meg derfor for å gi rettsvitenskap et forsøk.

Hvorfor valgte du å studere ved UiA?

– Jeg valgte å studere ved UiA dels fordi det var høyere sannsynlighet for å komme inn på studiet der enn i Oslo og Bergen, iallfall var det det den gangen, og dels fordi jeg er sørlending. I tillegg til at jeg allerede bodde i Kristiansand og trivdes med det, hadde jeg hørt mye bra om universitetet og studiet på diverse karrieredager og lignende.

Hvordan var det å være student hos oss?

– Jeg stortrivdes som student på UiA. Fagmessig opplevde jeg store fordeler med at gruppa ikke var så stor. Blant annet fikk vi som studenter gode relasjoner til foreleserne og de andre ansatte ved universitetet. Antallet studenter var antakeligvis også en av grunnene til at det ble et veldig godt miljø i gruppa. Jeg likte også godt både byggene og omgivelsene på UiA. Særlig vil jeg trekke frem kantina som enestående.

Hvordan var overgangen fra studier til jobb?

– Jeg opplevde overgangen fra studier til jobb som mye greiere enn frykta. Etter fem års studier var jeg klar for å gjøre noe nytt. Jeg begynte i en jobb med mange unge arbeidstakere. De hadde gode rutiner for å ta godt imot nyutdannede. Jeg var også bevisst på at jeg som nyutdanna ikke kunne forvente å få til alt med en gang.

Følte du at du stilte med gode kort i jobbsøknadsprosessen?

– Ja, selv om jeg ikke hadde noe særlig praktisk erfaring. Jeg opplevde at det var gode muligheter for å få jobb som nyutdanna jurist. Jeg ble innkalt til flere intervjuer og fikk tilbud om jobb før utdannelsen var fullført.

Hvilke oppgaver har du i jobben din?

– Jeg jobber nå som advokatfullmektig i et advokatfirma som tilbyr tjenester innenfor stort sett hele bredden av rettsområder. Hovedsakelig består jobben i å hjelpe personer og foretak med juridiske problemstillinger av ulike varianter. Dette kan for eksempel være rådgivning i forbindelse med en rettslig tvist, eller rådgivning for å unngå fremtidige rettslige tvister eller andre problemer. I jobben er det en del utforming av ulike dokumenter, i tillegg til møter og telefoner med klienter, motparter og ulike etater og organer. Jeg hører til en intern faggruppe som særlig jobber med saker knyttet til fast eiendoms rettsforhold og entrepriserett.

Hvordan opplever du at du bruker utdanningen din i jobben?

– Jeg opplever at jeg bruker utdannelsen min hver eneste dag i jobben. En stor del av jobben går ut på å bruke nøyaktig de verktøyene og egenskapene som vi lærte på studiet.

Hvordan fikk du jobben du har nå?

– Jeg ble oppringt fra min nåværende arbeidsgiver med spørsmål om jeg ville komme til jobbintervju der mens jeg fortsatt bodde i Bergen. Under studiet hadde jeg et trainee-opphold i dette firmaet. I tillegg kjente jeg en av mine nåværende kolleger godt fra før. Jeg antar at det var avgjørende for at de slo på tråden. En stund etter at jeg hadde vært på jobbintervju ble jeg tilbudt fast ansettelse.

Hvilke avgjørelser eller handlinger har hatt mest betydning for at du er der du er i dag?

– Siden jeg nå har en jobb som krever utdannelse innen rettsvitenskap, er det klart at valget om å gi dette studiet et forsøk har vært essensielt. Min nåværende arbeidsplass har en god tilknytning til UiA og studentene der, blant annet gjennom linjeforeningen. Jeg tror derfor at det har hatt betydning at jeg starta studiene der og ikke ved et annet universitet.

Har du noen tips til kommende eller nåværende studenter?

  • Forsøk å finne en god balanse mellom studier og fritid. Det er viktig å stå på, men det er også viktig å slappe av og å gjøre ting som er gøy. Min erfaring er at det er lettere å tilegne seg kunnskap som uthvilt og ustressa.
  • Les avisa (og også lokalavisa). Som rettsvitenskapsstudent (og som jurist) er det en fordel å ha god allmennkunnskap og en velutvikla rettferdighetssans. Stadig vekk dekker avisene saker som vel så gjerne kunne vært tema i eksamensoppgaver.
  • Spis solskinnsbolle i kantina minimum hver fredag.