0
Hopp til hovedinnhold

- Skulle gjerne studert hele livet!

Atle Holbek, student, foto.

Foreleserne brenner virkelig for faget og man merker at de ønsker å lære bort det de kan. Studiet gir et innblikk i mange forskjellige fag. Vi er innom sosialt arbeid, etikk, sosiologi, interkulturell kommunikasjon, og mye mer.

Atle Holbek

Sosialt arbeid (sosionom), bachelor

- Å bli sosionom gir mange muligheter. En kan jobbe innen barnevernet, NAV, rus, psykiatri og mye mer. Det er en potetutdanning, slår Atle Holbek fast.

For Atle var det ønsket om å jobbe med mennesker som avgjorde utdanningsvalget.

- Det var vanskelig å skulle velge studium. Jeg hadde ikke sittet på skolebenken på lenge og det var litt skremmende, jeg skulle jo velge for resten av fremtida. Jeg hadde bak meg en karriere i Forsvaret og hadde jobbet i industrien, men jeg lengtet etter å ha mer med mennesker å gjøre. Og så ville jeg gjerne ha daglige utfordringer. Jeg var ikke motivert for rutinearbeid.

Heldigvis har studiet innfridd forventningene.

- Jeg er veldig fornøyd. Foreleserne brenner virkelig for faget og man merker at de ønsker å lære bort det de kan. Studiet gir et innblikk i mange forskjellige fag. Vi er innom sosialt arbeid, etikk, sosiologi, interkulturell kommunikasjon, og mye mer.

Tung teori viktig i praksis

Kunnskapen han har tilegnet seg har han allerede sett behov for ute i praksis.

- Det er gøy å se at fag vi hadde første året er gode å ha med seg. Et eksempel er samfunnsvitenskapelig metode som mange synes var tungt å komme gjennom, men som vi i praksis har sett at det er god bruk for.

Atle hadde sin praksis i Flyktningetjenesten ved NAV Farsund.

- Denne kombinasjonen av NAV og Flyktningetjenesten tiltalte meg. Jeg er ikke anlagt til å sitte og skrive på et kontor hele dagen, så det er fint å kunne kombinere det med praktiske gjøremål, som for eksempel hjemmebesøk.

Og han trives godt med å få testet ut utdanningsvalget sitt, selv om han beskriver praksisen som en god blanding av skrekk og glede.

- Praksis er som et veldig langt jobbintervju

- Praksis er jo det lengste jobbintervjuet en er på. Det er en god arena for å teste seg selv. En føler litt på at når har jeg studert dette i to år så jeg bør kunne noe. Det er jo forskjell mellom teori og praksis, men det gir en god trygghet å vite at en har teorikunnskapen med seg.

- Jeg kunne gjerne tenke meg å ha enda mer praksis, men samtidig kunne jeg ikke tenke meg å bytte ut noe av det teoretiske, legger han til.

- Det er utrolig gøy å lære. Om jeg hadde hatt penger til det så skulle jeg studert hele livet. En lærer noe nytt hver dag på dette studiet. Det er mange aha-opplevelser, og ikke minst lærer du mye om deg selv. For å hjelpe andre må du forstå dem, og for å forstå andre så må du forstå deg selv. Så det blir en reise for deg selv også.

Når det gjelder framtidsutsiktene, er Atle ikke engstelig.

- Behovet for sosionomer er stort. Min opplevelse er at fremtida ser positivt ut. I følge statsbudsjettet er det jo en stadig satsning på barnevernet nå, så det burde være gode muligheter for å få jobb. Og det er nok spesielt stort behov for menn i denne bransjen, avslutter han.