0
Hopp til hovedinnhold

Min jobb: Teamleder for et familiehjem

Anette Terjesen, foto.

Det beste vil jeg påstå er at jeg selv er blitt tryggere på min rolle som veileder, hvilket jeg opplever gir nye muligheter i form av bedre veiledning og bedre oppfølging av det enkelte barn.

Anette Terjesen

Barnevernfaglig veiledning, etter- og videreutdanning

Navn:  Anette Terjesen
Kurs: Barnevernfaglig veiledning
Uteksaminert: 2016
Stilling: Tidligere avdelingsleder på en institusjon, nå teamleder for et familiehjem
Arbeidsgiver: Human Care Agder

Hva gjør du i jobben din?

Min jobb både da jeg studerte og i enda større grad nå, går ut på å veilede personalet, og nå private fosterhjem. Det er utrolig interessant og jeg opplever at jeg er privilegert som har mulighet til å drive med et arbeid som gir noe til andre. Det beste med jobben er å se hvordan barn og ungdom får en så god og faglig oppfølging av personal og fosterhjem. Det å se hvordan de profiterer på den tilnærminga som vi voksne har snakket om i veiledningen. 

Hvorfor valgte du å ta barnevernfaglig veiledning ved UiA?

Jeg hadde et ønske om å bli en bedre leder og øke min kompetanse på veiledning. 

På hvilken måte har du tatt i bruk det du lærte under kurset?

Jeg har lært mye mer om hva veiledning faktisk er. Et eksempel er at jeg begynte å skille helt tydelig på ulike typer veiledning - og teammøter. Praktiske avgjørelser og samkjøring av personalet hørte hjemme i et teammøte, ikke en veiledning. Dermed ble også veiledningene kvalitetsmessig bedre i følge personalet. Det gjorde at vi fikk tid til å ha veiledning omkring de tingene som var utfordrende.

I den jobben jeg har i dag som veileder for familiehjem, bruker jeg mye kunnskap jeg har fått om det å lytte. Det har gjort meg til en enda bedre lytter, hvilket igjen gjør at jeg kan respondere bedre på de problemstillinger som dukker opp. Videre har jeg tatt med meg at veiledning ikke først og fremst dreier seg om å ha mer kunnskap enn den du skal veilede, men heller at man skal bistå med reflekterende spørsmål og utsagn og legge til rette for utvikling på den måten. 

Hvem mener du kan ha nytte av barnevernfaglig veiledning?

Jeg mener dette er et studie som burde vært gitt til alle som arbeider med veiledning i en eller annen form. Kanskje spesielt barnevernspedagoger i kommunale barneverntjenester. Videre mener jeg at det burde være noen ansvarlige på alle barnevernfaglige arbeidsplasser som har ansvar for å veilede nyansatte. Vi arbeider for at barn og unge skal ha det bra, og da mener jeg at veiledning er en svært viktig del av en kvalitetssikring også.   

Hvordan var det å kombinere studier med jobb?

Å studere ved siden av full stilling er alltid krevende. Men i min situasjon var det et praktisk studie der jeg underveis i studiet fikk mye trening på det å veilede på samlingene. Samtidig var jeg i en jobb der en av mine arbeidsoppgaver allerede var å veilede, så jeg fikk mye praksis rundt det teoretiske. Det kunne være krevende å få tid til å lese pensum, og jeg kom ikke i mål med alt. Likevel er det helheten som teller, som i mange andre ting, så det var en bratt læringskurve. 

Hvilke nye muligheter har studiet i barnevernfaglig veiledning gitt deg?

Per dags dato har jeg byttet stilling internt. Nå veileder jeg familiehjem (private fosterhjem) hver uke. Jeg får brukt min utdannelse i større grad enn tidligere, selv om jeg tidligere hadde mye gruppeveiledning med personale. Det er to ulike situasjoner, som begge er interessante på sin måte. Men det beste vil jeg påstå er at jeg selv er blitt tryggere på min rolle som veileder, hvilket jeg opplever gir nye muligheter i form av bedre veiledning og bedre oppfølging av det enkelte barn. 

Tips til studenter

  • Prøv å se helheten i studie. Hva er det viktigste – at du får lest ALT pensum, eller at du faktisk får med deg de store linjene?
  • Bruk de muligheter du får til praktisk trening i det du studerer.