0
Hopp til hovedinnhold

– God tilrettelegging og fasiliteter for oss sykepleiere

Studiet tar for seg det jeg og mine kolleger jobber med daglig.

Hilde Gunn Sivertsen

Sykepleier

Hvorfor valgte du ditt studieprogram?

– Studiet så veldig relevant og spennende ut. Til daglig jobber jeg som sykepleier på en rehabiliteringsavdeling på Myratunet bo- og omsorgssenter i Arendal. Jeg har jobbet som sykepleier i over 20 år, og trengte nytt faglig påfyll. Studiet tar for seg det jeg og mine kolleger jobber med daglig.

Hvorfor valgte du å studere ved UiA?

– Jeg bor, jobber og har familie i Arendal. Det gjorde det enkelt for meg å velge UiA, særlig når undervisningsformen er så tilrettelagt. UiAs Campus Grimstad er et spennende sted å studere, og de har god tilrettelegging og fasiliteter for oss sykepleiere.

Hvordan var det å være student hos oss?

– Det er godt å være voksen student ved UiA. Vi studenter har blitt godt ivaretatt under koronatiden, med tanke på undervisning og informasjon. De to første semestrene var det kun digital undervisning, så nå i høst var det godt å endelig møte foreleser og studenter på samling i to dager. Jeg er svært fornøyd med studiet!

Hvilke oppgaver har du i jobben din?

– Jeg er sykepleier på en rehabilitering/korttids avdeling i kommunehelsetjenesten. Mine kolleger og jeg har ansvar for kartlegging og observasjon av ulike pasientgrupper. Vi jobber tverrfaglig med flere arbeidsgrupper og med pasienters pårørende.

Hvordan opplever du at du bruker utdanningen din i jobben?

– Jeg opplever en større forståelse for mange av arbeidsoppgavene vi har. Jeg ser at dette skal til for å sikre gode tjenester med høy kvalitet. Nå går vi mot slutten av studiet, og har fokus på områder som forbedringsarbeid, noe jeg mener vi alltid har behov for. Dette er en viktig del av det å være sykepleier i 2021, og flott å ha mer kunnskap om.

Hvilke avgjørelser eller handlinger har hatt mest betydning for at du er der du er i dag?

– Jeg har sjeldent angret på at jeg valgte å bli sykepleier, selv om det ofte stormer rundt oss på flere ulike plan. Det å jobbe med mennesker er noe jeg trives med. At jeg gikk tilbake til pasientnært arbeid igjen for noen år siden har vært godt og riktig for meg.

Har du noen tips til kommende eller nåværende studenter?

– Les, hør og jobb med det utrolig gode og matnyttige studieinnholdet. Tenk det inn i nåværende arbeid og bruk det. Jobb og still spørsmål tverrfaglig. Formidle erfaringene og læringen fra studiet med dine kolleger. Lykke til!