0
Hopp til hovedinnhold

Økt kompetanse gir nye muligheter

Gjennom videreutdanning får jeg økt kompetansen min, og jeg får utfordret meg på mange måter gjennom studiet.

Sahmir Tosic

Miljøterapeut

Sahmir Tosic bor og jobber i Oslo, og tar samtidig videreutdanningen Master i ledelse ved Universitetet i Agder.
– Master i ledelse er et samlingsbasert studie, men det fungerer fint selv om man bor litt unna UiA. Mye av studiet foregår digitalt, og det er kun 2-3 fysiske samlinger per semester.
Sahmir startet på studiet i 2018 og skriver nå masteroppgave som skal leveres i løpet av neste år. Han forteller at det er praktisk å kunne gjennomføre det meste av studiene digitalt fra Oslo, men er også fornøyd med samlingene på campus i Kristiansand.
– Det gir en annen opplevelse når man er fysisk til stede, og særlig gruppearbeid blir aller best når man er samlet fysisk.

Ønsket nye utfordringer

– Mye av grunnen til at jeg startet på videreutdanning var at jeg var ute etter nye utfordringer i jobben. Jeg arbeider som miljøterapeut ved en avlastningsbolig for barn og unge med nedsatt funksjonsevne, og jeg hadde jobbet i fire år før jeg startet videreutdanningen. Jeg valgte master i ledelse fordi jeg interesserer meg for ledelse, og fordi jeg kan tenke meg en lederstilling i fremtiden.
– Gjennom videreutdanning får jeg økt kompetansen min, og jeg får utfordret meg på mange måter gjennom studiet. Jeg opplever dessuten at jeg får mer og mer ansvar på jobb nå, noe som gir meg viktig erfaring for fremtiden.
I tillegg forteller Sahmir at han rent praktisk har hatt nytte av studiet i arbeidshverdagen. For eksempel har det vært nyttig å lære om en metode for å ta i bruk hjelpemidler på arbeidsplassen på en mest mulig hensiktsmessig måte. Denne kunnskapen har gjort arbeidet med å registrere og journalføre i LMP (system for journalføring) mye mer effektivt.

Viktig å planlegge

Sahmir anbefaler andre å ta videreutdanning for å øke egen kompetanse, men råder til å på forhånd reflektere over hva man vil ha ut av studiet.
– Det å reflektere rundt egen motivasjon kan være lurt. Sett deg godt inn i hva videreutdanningen du vurderer dreier seg om, og tenk gjennom hvorfor du velger det konkrete studiet. Ønsker du høyere lønn, mulighet for ny jobb, eller er det fordi du er interessert i det aktuelle feltet? Dette er nyttig å vite for å velge den videreutdanningen som passer deg best.