0
Hopp til hovedinnhold

Berikende å møte ledere fra andre sektorer

Portrettbilde av student

Tematikk og modeller fra studiet gir meg en dypere forståelse og trygger meg i å stå i og fullføre prosesser.

Nanna Weberg

Kompetanserådgiver i Drammen kommune

Hvorfor valgte du ditt studieprogram?

Jeg har jobbet i barnehage siden 1994. De siste 15 årene som styrer. I alle disse årene har det vært en strøm av utvikling og endringsprosjekter som jeg har satt meg inn i og implementert med varierende hell. Å forstå mer av hva som skal til for å lykkes med å skape læring og utvikling individuelt og kollektivt, er en driver for meg. Både om jeg vil bli værende i barnehagen eller jobbe med kompetansetiltak på et overordnet nivå kjenner jeg på et behov for å øke egen kapasitet på dette området. Både internt i virksomheten jeg leder, men også hvordan kommunen, staten, privat næringsliv og frivillighet virker sammen.

Hvorfor valgte du å studere ved UiA?

Jeg er interessert i ledelse av endringsprosesser og fikk anbefalt UiA av en god bekjent som jobber i et annet norsk universitetsmiljø. Jeg gikk inn og leste på programmet, og ble overbevist.

Hvordan er det å studere hos oss?

Noe av det som er spennende med å gå på et erfaringsbasert masterstudie, er å møte andre erfarne og nysgjerrige ledere fra ulike sektorer, både offentlig og privat. Det er utrolig berikende. Jeg erfarer at UiA er interessert i oss som studenter. Vi blir bedt om å gi tilbakemelding etter hver samling, og våre innspill blir lyttet til. Emnene er varierte. Noen er mer interessante enn andre, men helheten i programmet treffer godt for meg.

Hvordan opplever du studiets relevans for jobben din?

Studiet oppleves absolutt relevant. Det er naturligvis også avhengig av hvordan jeg selv er aktivt deltakende i mitt eget studie. Jeg kan både reflektere over lederutfordringer jeg har stått i og forstå hvorfor det fungerte eller ikke fungerte, men også bli bevisst på hvilke valg jeg kan gjøre i fremtidige endringsprosesser. Som en del av studiet fikk jeg også mulighet for å delta en uke på University of Berkeley. Forelesningene var varierte, relevante og hadde høy kvalitet. I tillegg var turen en sosial opplevelse der vi som studenter fikk mulighet til å dele opplevelser og bli kjent på en måte som ikke er mulig på samlingene.  

Hvilke forventninger har du hatt du til studiet, og blir de oppfylt?

En viktig forutsetning for meg er at foreleserne er faglig oppdaterte, at innholdet reflekterer samfunnet og at de har en form på formidlingen som gir energi i rommet. Her synes jeg UiA har levert godt.

Hva synes du om måten studiet er lagt opp på?

Det at studiet er på deltid og er samlingsbasert gjør at det går fint å kombinere studier med jobb. Tiden vi får til refleksjon over sammenheng mellom teoretiske modeller og den praktiske hverdagen er gull verdt. Alle emner har arbeidskrav i perioden mellom to samlinger, noe som også gjør at jeg bearbeider formidlet stoff med praksishverdagen.

Hvilke oppgaver har du i jobben din?

I dag hjelper jeg skoler og barnehager med kompetansetiltak knyttet til kvalitetsplanen Læringsløp Drammen. Oppgavene knytter seg både til faglig formidling og til veiledning og støtte i endringsprosesser ute i virksomhetene.

Hvordan opplever du at du bruker utdanningen din i jobben?

Ledererfaringen min gir meg en bakgrunnsinnsikt i utfordringene ledere møter i sine personalgrupper. Tematikk og modeller fra studiet gir meg en dypere forståelse og trygger meg i å stå i og fullføre prosesser.

Har du noen tips til andre som vurderer å ta studiet?

Vær til stede på alle samlinger, det gjør det enklere å fullføre og ta eksamen i alle delemnene. Det er utrolig mange hyggelige medstudenter, så muligheten er stor for å etablere vennskap og nettverk utenfor egen arbeidsplass.