0
Hopp til hovedinnhold

– En tverrfaglig utdanning i skjæringspunktet av business og teknologi

– Med en master i industriell økonomi, pågangsvilje og motivasjon har du gode odds for å nå dit du vil.

Lashand Nadarajah

Industriell økonomi og teknologiledelse, master

Hvorfor valgte du UiA og industriell økonomi og teknologiledelse (indøk)?
Jeg fullførte bachelorgrad som byggingeniør ved UiA, og stod mellom valget av å velge en ytterligere teknisk master eller ledelsesutdanning. Indøk på UiA har et godt rykte for å utdanne kandidater med relevant tverrfaglig utdannelse, og som raskt blir ansatt i anerkjente selskaper innen ulike bransjer. Tverrfaglig utdanning i skjæringspunktet av business og teknologi, solid faglig nivå på studiet og et godt sosialt miljø i Grimstad resulterte i at jeg valgte indøk ved UiA.  

Hva lærer du?
Du lærer hovedsakelig ledelse og styring med både operasjonelle og strategiske perspektiver. Dette innebærer at du lærer å lede prosjekter, supply chain management, risikostyring og kvalitetsledelse. Det som kjennetegner indøk ved UiA er et sterkt fokus på oppdaterte konsepter. Samtlige emner er opptatt av at hvert kull som utdannes er oppdatert på endringer i næringslivet, og hvordan det påvirker våre kandidater når de er uteksaminert. Det viktigste du lærer på indøk er å arbeide i grupper, og hvordan hvert medlem direkte påvirker sluttresultatet. Det spennende med indøk-studiet er at den tekniske bakgrunnen gjør deg i stand til å se sammenheng med hvordan operasjonelle løsninger påvirker virksomhetens prestasjon, men også hvordan strategisk virksomhetsstyring påvirker prestasjon på operasjonelt nivå. 

Hva skal du jobbe med når du er ferdig? 
Jeg skal jobbe som prosjektstyrer i et av Norges største prosjektering- og rådgiverselskap i bygg- og anleggsbransjen. Her skal jeg jobbe med å styre prosjekter som er strategisk viktige for selskapet. Her inngår tema som prosjektledelse, engineeringsledelse og kontraktledelse fra indøk. 

Hvorfor bør man ta en master i industriell økonomi?
Næringslivet i dag er svært dynamisk og gjennomgår store endringer på kort tid. Indøk gjør deg i stand til å forstå disse endringene, og en tverrfaglig utdanning er et godt fundament for å stadig være relevant i arbeidslivet. Det som skiller foreleserne ut på studiet er deres bakgrunn fra næringslivet. Dette gjør oss som indøk-studenter ved UiA i stand til å rette fokus på relevante utfordringer gjennom masteroppgaver som aktører i næringslivet har interesse av. Med en master i indøk, pågangsvilje og motivasjon har du gode odds for å nå dit du vil. 

Hvordan er studentlivet på UiA campus Grimstad?
Campus Grimstad er ganske nytt, og det bærer preg av at alt er samlet på et sted. Det er lett å bli kjent med andre, både på eget studium og på tvers av linjer. Det er svært mange linjeforeninger og studentforeninger, og vi har gode muligheter for å koble av fra studiene når det trengs. Det sosiale miljøet i Grimstad kjennetegnes ved at det er nært, sammensatt og har plass til alle. 

Har du noen tips til kommende studenter? 
Vær åpen for å lære nye ting, og sett pris på tilbakemeldinger fra forelesere og medstudenter. Sørg for at du får deg en god kjerne av medstudenter tidlig, dette vil være viktig både for det sosiale og faglige miljøet resten av studietiden. Karakterer er viktig, men det er viktigere å forstå det du lærer.