0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
2 år
Studiepoeng
120
Omfang
Heltid
Start
Høst 2021
Studiested
Kristiansand

Noen lærer raskt og tilpasser seg uten videre utvikling og endringer i skolehverdag og arbeidsliv. Andre har særskilte behov og trenger mer tilpasning og mer tid på seg. Da kan vi sette inn tiltak for den enkelte, eller vi kan endre og utvikle organisasjonen. Spesialpedagoger kombinerer gjerne begge deler. De tilrettelegger lærings- og utviklingsopplegg for den enkelte og for større grupper.

Spesialpedagogikk dreier seg om å legge til rette for at barn, unge og voksne med særskilte behov får utvikle seg som enkeltindivider og sammen med fellesskapet de tilhører. Du lærer å sette inn individrettede tiltak, men også bygge kompetanse og utvikle organisasjoner, skoler og arbeidsplasser der mennesker med særlige behov tar del i fellesskapet. Spesialpedagoger arbeider både med oppfølging av enkeltindivider og med å forvalte ressurser og utvikle organisasjoner og grupper. Målet er å fremme utviklings- og læringsprosesser også for de med særlige behov.

Hva lærer du?

  • Å anvende spesialpedagogisk kunnskap om inkludering, rådgiving, spesialpedagogisk ledelse, lærevansker og særskilte behov
  • Å lede spesialpedagogisk virksomhet med tanke på innovasjons- og endringsmål
  • Å være i stand til å gi råd og veilede mennesker i sårbare situasjoner
  • Å analysere og ta stilling til etiske problemstillinger i spesialpedagogisk praksis
  • Å sette i gang endringer hos individer, i grupper og i ulike systemer med mål om å utvikle og videreutvikle det spesialpedagogiske tilbudet
  • Å løse komplekse læringsutfordringer både på individ- og systemnivå 

Jobbmuligheter

Med mastergrad i spesialpedagogikk kan du arbeide med opplæring, utdanning og ledelse av spesialpedagogisk virksomhet. Aktuelle arbeidsplasser er skole, barnehage, pedagogisk psykologisk tjeneste, offentlig administrasjon, Statped og det øvrige hjelpeapparatet, f.eks. NAV, barnevern og attføringsbedrifter. Mulighet for jobb finnes innenfor alle deler av forvaltningen, det vil si på kommunalt, fylkeskommunalt og statlig nivå. Det er også aktuelt å arbeide innenfor organisasjonsliv og i private virksomheter som har spesialpedagogiske oppgaver. 

Oppbygning

Se hele studieplanen

Utveksling

I en stadig mer globalisert verden stiller arbeids- og samfunnslivet økende krav til global innsikt og erfaring. UiA ønsker å integrere studentutveksling i alle studieprogram.

Alt du trenger å vite om utveksling

Fakta

Søknadsfrist

15. april

1. mars for noen søkergrupper. Gjelder det deg?

Søkekode

8470

Antall plasser

20

Undervisningsspråk

Norsk

Enkelte emner kan bli gitt på engelsk

Spørsmål om opptak til studiet?

Andre studier du kanskje vil like