0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
2 år
Omfang
Heltid
Start
Høst 2022
Studiested
Kristiansand

Sosiologi og sosialt arbeid handler om endringsprosesser i samfunnet og samspillet mellom individ og samfunn. Studiet gir deg blant annet kunnskap knyttet til endringer i hvordan velferdsordninger er organisert. Gjennom studiet utvikler du et komparativt perspektiv som også gir deg kompetanse i å forstå internasjonale endringer som påvirker feltet. Studiet gir alle innsikt i teorier om profesjoner og tverprofesjonelt samarbeid. Sosiologi og sosialt arbeid har tradisjonelt hatt mye felles både når det gjelder temaområder, forskningsmetoder og til dels også når det gjelder teoretisk fundament. Over tid har det utviklet seg to ulike retninger, som disiplin- og profesjonsfag.

Masterstudiet er basert på et samarbeid mellom sosiologi og sosialt arbeid, og integrerer ulike perspektiver på flere analysenivå. Samtidig er det noen forskjeller mellom fordypningene i sosiologi og sosialt arbeid. Du som velger fordypning i sosiologi skal tilegne deg en avansert forståelse av hva en sosiologisk analyse er, samt utvikle en forståelse av samspillet mellom teori, empiri og analytiske nivå. Dessuten vil den sosiologiske fordypningen tilby to tematisk emner som vil variere fra år til år. Du som velger sosialt arbeid får avansert kunnskap om det sosiale arbeidets egenart og utvikling og kan analysere og forholde deg kritisk til ulike praksiser i sosialt arbeid. Fordypningen i sosialt arbeid gir også inngående kjennskap til hva som fremmer og hemmer profesjonell utvikling. 

Du vil få mulighet til å søke om praksis som del av studiet. Som student vil du i praksis få oppleve spennende utfordringer hvor du vil dra nytte av kompetanse og teoretiske perspektiver du har opparbeidet deg i studieprogrammet. 

Generelt oppfordres studenter til å velge fordypning i det faget de har sin bachelorgrad.  

Hva lærer du?

Obligatorisk del: Emner som forskningsmetode, vitenskapsteori, velferdsstat og tverrprofesjonelt samarbeid

Spesialiseringer (du velger én):

  • Sosiologi: Sosiologisk analyse og to tematiske fordypninger
  • Sosialt arbeid: Kunnskapsforståelse og kunnskapsutvikling i sosialt arbeid

Jobbmuligheter

Studiet gir deg grunnlag for analysearbeid, forskning og utredning i ulike typer organisasjoner på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. Det gir deg også gode forutsetninger for å lede, planlegge og gjennomføre prosjekter og utviklingsarbeid i privat og offentlig virksomhet. 

Oppbygning

Studiet består av emner som vitenskapsteori og metode, tverrprofesjonelt og interorganisatorisk samarbeid og velferdspolitikk. Du kan velge mellom to spesialiseringer, enten i sosiologi eller i sosialt arbeid, og du skriver masteroppgave innenfor den valgte spesialiseringen. Det legges opp til tett samarbeid med praksisfeltet. Du har mulighet for å ta ett semester ved et av våre samarbeidsuniversiteter i utlandet. 

Se hele studieplanen

Utveksling

I en stadig mer globalisert verden stiller arbeids- og samfunnslivet økende krav til global innsikt og erfaring. UiA ønsker å integrere studentutveksling i alle studieprogram.

Alt du trenger å vite om utveksling

Videre studier

Mastergraden kan kvalifisere for opptak til studier på doktorgradsnivå. 

Dette sier studentene

Fakta

Søknadsfrist

15. april

1. mars for noen søkergrupper. Gjelder det deg?

Søkekode

8036

Studiepoeng

120

Antall plasser

30

Undervisningsspråk

Norsk

Enkelte emner kan bli gitt på engelsk

Spørsmål om opptak til studiet?

Snakk med en student

Vil du høre fra noen som faktisk studerer på UiA?

Andre studier du kanskje vil like