0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
2 år
Studiepoeng
120
Omfang
Heltid
Start
Høst 2022
Studiested
Kristiansand

Har du ambisjoner om å bidra til en bærekraftig og ansvarlig utvikling av samfunnet? Vi står overfor store utfordringer som klimaendringer, sosiale ulikheter og omstilling, og det er stort behov for gründere og forretningsutviklere som kan bidra til en positiv endring. På Shift jobber studenter med ulik fagbakgrunn i team for å realisere de forretningsmulighetene som ligger i disse utfordringene. Forskere, bedrifter og studentene selv spiller inn ideer som teamene jobber med å utvikle fra idé til bedrift. Du og ditt team har ansvaret for å realisere prosjektet, men Shift tilbyr et støtteapparat bestående av flinke forelesere, mentorer fra næringslivet og studentinkubatoren UiA Nyskaping som alle bidrar med sin kompetanse for at dere skal lykkes.

Dette masterprogrammet passer for deg dersom du er motivert for å jobbe sammen med andre for å skape endring i form av nye løsninger og nye bedrifter. Du ser muligheter der andre ser utfordringer og er ikke redd for å jobbe hardt og målrettet for å få ting til. Studentene på Shift entreprenørskap og teknologi jobber sammen med studenter på Shift entreprenørskap og økonomi og Shift entreprenørskap og innovasjon.

Hovedcampus er Kristiansand, men noen emner vi undervises på Campus Grimstad.

Mer informasjon om Shift finner du på våre nettsider.

Hva lærer du?

På Shift lærer du om gründerskap ved å ta emner innen blant annet konseptutvikling, forretningsdrift og prosjektstyring. Ved å etablere egen bedrift sammen med dine medstudenter får du også en rekke praktiske ferdigheter. Hvert emne inneholder både teori og praksis som knyttes direkte til etableringen av din bedrift. Du oppnår en kompetanse som er verdifull når man skal starte nye virksomheter, arbeide med kommersialisering, utviklings- og innovasjonsprosesser i etablerte virksomheter, i tillegg til støtte for andre start-ups i etableringsfasen. Du tar også emner som bygger på bachelorgraden din. Med bachelor i ingeniørfag tar du emner på det mastergradsstudiet som bygger på din bachelor. Studenter tatt opp på bakgrunn av bachelor i ingeniørfag oppnår da graden master i entreprenørskap og teknologi og sidetittelen sivilingeniør, mens studenter tatt opp på bakgrunn av multimedieteknologi og -design oppnår graden master i entreprenørskap og teknologi.

Jobbmuligheter

En andel av studentene ønsker å fortsette sitt ansettelsesforhold i firmaet de har vært med på å etablere gjennom masterprogrammet. Med master i entreprenørskap og teknologi vil du være en verdifull ressurs i andre nyetablerte firma, i tillegg til mer modne virksomheter som «intraprenør» eller forretningsutvikler. Nyutdannede vil også være verdifulle bidragsytere i organisasjoner som utgjør det entreprenørielle økosystemet. Tittelen sivilingeniør gir dessuten mange muligheter både i offentlig og privat sektor.

I løpet av din tid som Shift-student vil du møte mange ulike bedrifter og fagpersoner fra næringslivet. Du får dermed muligheten til å knytte profesjonelle kontakter og opparbeide et nettverk på Agder som har stor verdi både under og etter endt studium.

Erfaring fra andre universitet viser at omtrent halvparten jobber videre i egen oppstart etter endt studietid. Flere jobber også med innovasjon og forretningsutvikling i store og små bedrifter enten i privat eller offentlig sektor.

Oppbygning

Se hele studieplanen

Utveksling

Gjennom sommeren inviteres studentene til å delta i et kort utvekslingsprogram. Dette programmet innebærer et intensivkurs, og muligheten til å oppleve det lokale økosystemet. Mulige destinasjoner er blant andre San Fransisco, Austin, Tel Aviv og Boston, som alle tilbyr eksempler på gode entreprenørielle økosystemer.

Alt du trenger å vite om utveksling

Videre studier

Studenter tatt opp på bakgrunn av bachelor i ingeniørfag oppnår nå graden «Master of science in Shift Entrepreneurship and Technology – Sivilingeniør», mens studenter tatt opp på bakgrunn av multimedieteknologi og -design oppnår graden «Master of Science in Shift Entrepreneurship and Technology».

Fullført studium kvalifiserer for opptak til doktorgradsstudier i Norge og internasjonalt.

Fakta

Søknadsfrist

15. april

1. mars for noen søkergrupper. Gjelder det deg?

Søkekode

8101

Antall plasser

5

Undervisningsspråk

Norsk

Enkelte emner kan bli gitt på engelsk

Spørsmål om opptak til studiet?

Andre studier du kanskje vil like