0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
3 år
Omfang
Heltid
Start
Høst 2020
Studiested
Kristiansand

Bachelorgraden i oversetting og interkulturell kommunikasjon fases ut, siste opptak var høsten 2020.
Fra 2021 tilbyr UiA en 2-årig mastergrad i oversettelse og fagspråklig kommunikasjon.

Norsk næringsliv og offentlige aktører kommuniserer stadig mer med samarbeidspartnere i andre land. Dermed vokser også behovet for oversettere med kulturkompetanse og flerspråklig innsikt.

Studiet gir en innføring i ulike teorier og strategier for oversetting, og du lærer å begrunne dine oversettervalg. Oversetting er ofte lagarbeid og innebærer gjerne utstrakt samarbeid med oppdragsgiver og andre. Vårt bachelorprogram gir deg øvelse i å oversette fagtekster og annen sakprosa fra engelsk til norsk og fra norsk til engelsk. Teorier og strategier vi gjennomgår, har også overføringsverdi til skjønnlitterær oversetting.

Vi legger vekt på at studentene lærer å bruke digitale hjelpemiddel og arbeider med ulike tekster, som for eksempel nettsider, journalistikk, bedriftskommunikasjon og formelle dokumenter som kontrakter, lisensavtaler og årsberetninger. 

Utveksling

Andre studieår tas ved et utenlandsk universitet, eventuelt kombinert med praksis ved et oversettingsbyrå i England.

Hvis du vil ta masterprogrammet i engelsk oppfordres du til å ta emner i litteratur i utenlandsåret.

Filmen er produsert av studenter som tar kommunikasjonsstudiet på UiA.

Hva lærer du?

  • Du får språkkunnskaper i norsk og engelsk.
  • Du lærer om kommunikasjon mellom mennesker fra forskjellige kulturer.
  • Du får trening i å oversette og bruke tekniske hjelpemidler til oversetting.
  • Du lærer å skrive i forskjellige sjangere.
  • Du får innføring i samfunnsfag, økonomi, jus og IT.
  • Du får kunnskaper i oversettingsteori og språkvitenskap.
  • Du lærer om Storbritannia, USA og andre engelskspråklige land.
  • Du lærer å samarbeide.
  • Du får trening i muntlig framføring.

Jobbmuligheter

Med dette studiet kan du bli fagoversetter i et oversettingsbyrå eller frilans oversetter. Andre muligheter er informasjons- eller kommunikasjonsmedarbeider, teknisk forfatter eller andre språkrelaterte stillinger. Tidligere kandidater har også gått inn i stillinger som dokumentkoordinator, ordrekoordinator, medarbeider på advokatkontor mv.   

Oppbygning

Se hele studieplanen

Opptakskrav og poeng

Generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

God morsmålskompetanse eller tilsvarende i norsk, og gode basiskunnskaper i engelsk.

Poenggrense ved forrige opptak

Ordinær kvote

Alle

Kvote for førstegangsvitnemål

Alle

Du konkurrerer i kvoten for førstegangsvitnemål dersom du ikke fyller mer enn 21 år i året du søker opptak og har fått utstedt førstegangsvitnemål på normert tid i videregående opplæring, eller har generell studiekompetanse på bakgrunn av vitnemål fra yrkesfag og studiekompetansefagene. Skal du søke studier med spesielle opptakskrav, og konkurrerer i førstegangsvitnemålkvoten, må fagene som inngår i det spesielle opptakskravet stå på førstegangsvitnemålet ditt. 50 prosent av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du konkurrerer kun med skolepoengene dine. Det står «Førstegangsvitnemål» på vitnemålet ditt om du har det.

Utveksling

I en stadig mer globalisert verden stiller arbeids- og samfunnslivet økende krav til global innsikt og erfaring. UiA ønsker å integrere studentutveksling i alle studieprogram. I bachelorprogrammet i Oversetting og interkulturell kommunikasjon er andre studieåret lagt til utlandet.

Alt du trenger å vite om utveksling

Videre studier

Dette sier studentene

Fakta

Søknadsfrist

15. april

1. mars for noen søkergrupper. Gjelder det deg?

Søkekode

201 303

Studiepoeng

180

Antall plasser

30

Undervisningsspråk

Norsk
Engelsk

Spørsmål om opptak til studiet?

Andre studier du kanskje vil like