0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1 år
Studiepoeng
30
Omfang
Deltid
Start
Høst 2021
Studiested
Kristiansand

Ønsker du å få styrket kompetanse i norskundervisning for minoritetsspråklige elever? Vil du lære mer om hva som kjennetegner norsk sammenlignet med andre språk?

Gjennom studiet i norsk som andrespråk og kulturkunnskap får du bedre innsikt i hvordan du kan arbeide for god språkutvikling hos elevene, hvordan du kan ivareta flerkulturelle perspektiver i undervisningen og bruke klasserommet som en flerkulturell møteplass. Studiet er beregnet på lærere i norsk som andrespråk og andre som vil undervise i norsk for minoritetsspråklige elever og voksne innvandrere.

Hva lærer du?

Studiet vektlegger det kontrastive perspektivet på språk, tekst og kultur, og bidrar til å styrke undervisning for minoritetsspråklige elever. Du lærer om flerspråklighet, om særtrekk ved norsk språk, og om litteratur med flerkulturell tematikk. Studiet tar også opp temaer knyttet til flerkulturell skole og flerkulturelt samfunn. 

Oppbygning

Dette er et samlingsbasert deltidsstudium med fem samlinger per semester.

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

30 sp norsk fra lærerutdanning eller tilsvarende

Fakta

Søknadsfrist

15. april

1. mars for noen søkergrupper. Gjelder det deg?

Søkekode

8312

Antall plasser

50

Undervisningsspråk

Norsk

Spørsmål om opptak til studiet?

Andre studier du kanskje vil like