0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
2 år
Studiepoeng
120
Omfang
Heltid
Start
Høst 2022
Studiested
Kristiansand

Ønsker du en sterk faglig kompetanse i matematikk? 

Studiet har to ulike profiler, en i matematikkdidaktikk rettet mot å bli matematikklærer på ungdomsskole eller videregående og en ren matematisk profil. I matematikkdidaktikk behandles problemstillinger knyttet til undervisning og læring av matematikk og du forberedes til å bli matematikklærere. Den matematiske retningen går dypere inn i matematikkfaget, og gir deg avansert faglig kompetanse. Begge retningene gir mulighet for å bli lektor etter fullført praktisk pedagogisk utdanning, og begge kvalifiserer for opptak til ph.d-studier.   

Universitetet i Agder har et sterkt fagmiljø innenfor matematikk og matematikkdidaktikk, og det nasjonale Senter for fremragende undervisning i matematikk (MatRIC) ligger ved UiA.

I tillegg så er Instituttet for matematiske fag sitt forskningssenter Mathematics Education Research Group av Agder (MERGA) et prioritert forskningssenter ved UiA. MERGA søker å gå i dybden på problemstillinger rundt matematikkundervisning og læring i mange ulike situasjoner.

Studiet undervises på engelsk hvis det er engelskspråklige studenter.  

Møt vår foreleser, Martin Carlsen

Hva lærer du?

Spesialiseringen i matematikkdidaktikk gir deg avanserte kunnskaper om sentrale problemstillinger og metoder innenfor matematikk og matematikkdidaktikk. Du lærer å formidle forskningsresultater, analysere og forholde deg aktivt til faglige, sosiale og etiske spørsmål som oppstår i læringssituasjoner i matematikk.

Jobbmuligheter

Det er stort behov for godt kvalifiserte matematikklærere på alle nivåer i utdanningssystemet. Masterprofilen i matematikkdidaktikk kvalifiserer for forskning og videre arbeid i matematikk, samt stilling som lektor i skolen (forutsatt fullført PPU-utdanning eller annen lærerutdanning). Omkring en tredjedel av kandidatene med mastergrad i matematikkdidaktikk fra Universitetet i Agder arbeider nå med lærerutdanning på universiteter og høyskoler. Resten arbeider i grunnskolen, den videregående skolen eller i privat næringsliv.

Studiet vil sammen med PPU-utdanning kvalifisere for undervisning i videregående skole.

Oppbygning

Se hele studieplanen

Opptakskrav og poeng

Opptakskrav

Poenggrense ved forrige opptak

Kvalifiserende UiA-studier

Videre studier

Masterprogrammet i matematikkdidaktikk kvalifiserer deg for videre ph.d.-studier i matematikkdidaktikk.

Studiet kan inngå som del av et studieløp som sammen med Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) kan gi undervisningskompetanse og mulighet for tilsetting i skolen. Vi gjør oppmerksom på at fra høsten 2019 gjelder nye opptakskrav til PPU. Du kan lese mer om opptakskrav til PPU her

Fakta

Søknadsfrist

15. april

1. mars for noen søkergrupper. Gjelder det deg?

Søkekode

9720

Undervisningsspråk

Engelsk

Enkelte emner kan bli gitt på norsk.

Spørsmål om opptak til studiet?

Andre studier du kanskje vil like