0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
3 år
Studiepoeng
120
Omfang
Deltid
Start
Høst 2021
Studiested
Grimstad

Programmet gir deg god forståelse for vekselvirkningen mellom informasjonssystemer og organisasjon, spesielt rettet mot virksomheter innenfor helsesektoren. Du lærer om tema som teknologiforståelse, systemutvikling, prosjektstyring og evaluering, IKT, ledelse og organisasjon.

Masterstudiet er erfaringsbasert, og har nettbasert undervisning med enkelte samlinger i Grimstad.

Hva lærer du?

Programmet vil gi deg grunnlag for å behandle og analysere informasjon i helse- og sosialsektoren. Du lærer også å vurdere muligheter og begrensninger ved bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) i sektoren. En sentral målsetting er at studentene skal lære å gå aktivt inn ved utvikling, planlegging, implementering og evaluering av informasjonssystemer. 

Jobbmuligheter

Studiet kvalifiserer deg for stillinger på ulike nivå i helseforetak, kommuner, offentlig forvaltning og privat næringsliv. Utdanningen gjør deg også kvalifisert for arbeidsoppgaver innenfor prosjektledelse/ledelse, undervisning, fagutvikling, forsknings- og utredningsarbeid.

Oppbygning

Se hele studieplanen

Opptakskrav og poeng

Opptakskrav

Se utfyllende regler for opptak.

Studiet tilbys under forutsetning av godkjenning av studieplan og utfyllende regler for opptak.

Poenggrense ved forrige opptak

Dette sier studentene

Fakta

Søknadsfrist

15. april

1. mars for noen søkergrupper. Gjelder det deg?

Søkekode

9841

Antall plasser

35

Undervisningsspråk

Norsk

Enkelte emner kan bli gitt på engelsk.

Spørsmål om opptak til studiet?

Andre studier du kanskje vil like