0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
5 år
Studiepoeng
300
Omfang
Heltid
Start
Høst 2021
Studiested
Kristiansand

Ønsker du en spennende og utfordrende arbeidshverdag der du får muligheten til å bidra positivt til barns læring og opplevelser av mestring? Er du opptatt av kunnskapsformidling? Da kan grunnskolelærerutdanning være noe for deg.

Som grunnskolelærer blir det din jobb å gi kunnskap videre til elevene, og motivere til læring uansett hvilket utgangspunkt de har. Du blir en viktig person i mange barn og unges liv og får muligheten til å spille en positiv rolle for de elevene du møter. Du må engasjere deg i elevenes skolehverdag, og følge med på deres faglige og sosiale utvikling. Lærerrollen krever også godt samarbeid med kolleger og foreldre.

Grunnskolelærerutdanningene på UiA har et bredt fagtilbud. Fagvalgene gjøres underveis i studiet når du har bedre grunnlag for å vurdere hvilke fag du ønsker å undervise i. Alle studenter på grunnskolelærerutdanningene vil få 60 studiepoeng i det obligatoriske faget pedagogikk og elevkunnskap. For deg som velger grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7, er også 30 studiepoeng norsk og matematikk obligatorisk.

Du vil få verdifull praksis fra første semester av studiet. Praksis gir deg en god mulighet til å lære og gjøre spennende erfaringer sammen med elever, og du får se lærerrollen og skolehverdagen fra innsiden under veiledning av erfarne praksislærere. Vi har praksisskoler i hele Agder, med egne praksislærere utdannet i veiledningspedagogikk.

UiA har spennende utvekslingsmuligheter flere steder i verden og legger til rette for at lærerstudenter kan ha et semester i utlandet.

Ved Universitetet i Agder vil du møte et læringsmiljø preget av dyktige faglærere og engasjerte medstudenter. Studiet har krav om minimum 70 % tilstedeværelse i undervisningen og 100 % tilstedeværelse i praksis.

Hva lærer du?

Du vil blant annet lære om og få trening i å være leder i klasserommet, vurdere elevenes faglige nivå, samt planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning med utgangspunkt i gjeldende læreplaner.

Velger du å spesialisere deg på 1.-7. trinn, vil mye av fokuset være rettet mot begynneropplæring. Du vil lære hvordan du på best mulig måte kan tilpasse fagene til den enkelte elevs nivå.

Jobbmuligheter

Etter endt grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7 kan du jobbe som lærer i grunnskolen med fokus på de yngste elevene.

Du er også kvalifisert til å jobbe i voksenopplæringen.

Oppbygning

Viktig for å forstå studiemodellen:

 • Faget du velger i 1. semester skal du også ha i 4. semester. Dersom du velger Engelsk 1 skal du ha dette i både 1. og  4. semester.
 • Du kan kun velge mellom fagene som står i punktlisten for det enkelte semesteret, og du velger kun et av disse fagene. Du kan for eksempel ikke velge naturfag i 5. semester og heller ikke både kroppsøving og samfunnsfag i 6. semester. Du skal ha samme masterfag i 7.-10. semester. Du kan for eksempel ikke velge begynneropplæring i 7. semester for å fortsette med matematikk i 8. semester.
 • Praksis er obligatorisk for alle, uavhengig av fagvalg, dersom annet ikke er presisert.
 • Noen fag består av flere emner per semester. Dette betyr at dersom du for eksempel velger kunst og håndverk 1 i 5. semester, skal du ha begge emnene som står i parentes ved siden av faget. Hvert semester er totalt 30 studiepoeng, uavhengig av hvor mange emner som ligger i faget. 

Studieplan for studenter med opptak høsten 2021:

1. sem

Valgemner for 1. og 4. semester, 15 sp:

Pedagogikk og elevkunnskap 1, 15 sp

Praksis 5 dager + 15 dager

2. sem

Matematikk, 15 sp

Norsk, 15 sp

Praksis 20 dager

3. sem

Matematikk, 15 sp

Norsk, 15 sp

Praksis 15 dager

4. sem

Valgemner for 1. og 4. semester, 15 sp:

Pedagogikk og elevkunnskap 1, 15 sp

Praksis 15 dager

5. sem

Valgemner for 5. semester, 30 sp:

FOU-oppgave

Praksis 15 dager

6. sem

Valgemner for 6. semester, 30 sp:

Evt. skolerelevant fag eller internasjonalt semester

Praksis 10 dager (kun for valgemner undervisningsfag)

7. sem

Masterfag, 30 sp:

Praksis 5 dager 

8. sem

Masterfag, 15 sp:

Pedagogikk og elevkunnskap 2, 15 sp

Praksis 25 dager

9. sem

Vitenskapsteori og metode, 15 sp:

Pedagogikk og elevkunnskap 2, 15 sp

10. sem

Masteroppgave, 30 sp:

* Profesjonsrettet spesialpedagogikk i 8. semester utgjør et felles spesialpedagogisk emne, uavhengig av hvilket fag det er valgt spesialisering i.

** Profesjonsrettet spesialpedagogikk i 9. semester utgjør et felles spesialpedagogisk emne, uavhengig av hvilket fag det er valgt spesialisering i.

*** Profesjonsrettet spesialpedagogikk i 10. semester består i en masteroppgave på 30 studiepoeng med fokus på fagspesialiseringen.

Viktig om tilbud av masterfag:

Kunst og håndverk 2, Mat og helse 2 og masterfordypning i de to fagene, alternerer med opptak annet hvert år. Mat og helse 2 og masterfordypning i mat og helse, tilbys for studenter med opptak høsten 2021. Kunst og håndverk 2 og masterfordypning i kunst og håndverk tilbys for studenter med opptak høsten 2022. Dette stiller krav til at studenter som begynner høsten 2021 og som ønsker å velge masterfordypning i mat og helse, må følge ordinært studieløp for å unngå forsinkelser i studiet.

For masterspesialiseringen i profesjonsrettet spesialpedagogikk fortsetter studentene i 7. semester med undervisningsfaget norsk eller matematikk. Det er krav om 60 sp. i et av disse fagene for å kunne ta master i begynneropplæring eller profesjonsrettet spesialpedagogikk. I tillegg er det krav om 30 sp. i spesialpedagogikk (tilbys som skolerelevant fag i 6. semester) for masterspesialisering profesjonsrettet spesialpedagogikk.

Det tas forbehold om feil og endringer i studieplanrammen.

Krav og føringer for fagvalg i utdanningen:

 • Studentene må ha et undervisningsfag à minimum 60 studiepoeng i løpet av semester 1-6
 • Studentene må ha to undervisningsfag à minimum 30 studiepoeng i løpet av semester 1-6
 • Studentene må ha minimum 60 studiepoeng i ønsket masterfag før de kan begynne på 7. semester
 • Det tas forbehold om at enkelte fag i den valgfrie delen ikke vil bli igangsatt hvis det er for få studenter og endringer kan forekomme. Enkelte fag og masterfag har begrenset antall studieplasser og dersom det blir flere søkere enn plasser, kan det bli aktuelt med loddtrekning eller rangering i hht. § 19 i Forskrift om opptak til studier og emner ved Universitetet i Agder.
 • Alle skal ha 30 studiepoeng i matematikk og 30 studiepoeng i norsk, og inngår som et av undervisningsfagene i semester 1-6
 • Alle skal ha 60 studiepoeng pedagogikk og elevkunnskap (PEL)
 • Alle skal ha minimum 115 dager veiledet og vurdert praksisopplæring i grunnskolen
 • Studiet har krav om minimum 70 % tilstedeværelse i undervisningen og 100 % tilstedeværelse i praksis

Se hele studieplanen

Opptakskrav og poeng

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og minimum 35 skolepoeng, samt et gjennomsnitt på minimum karakteren 3,0 i norsk (393 timer) og 4,0 i fellesfaget i matematikk (224 timer, som oftest 1P + 2P) fra videregående opplæring. Kravet i matematikk oppfylles også med minimum karakteren 2 i programfag i matematikk med minimum 140 timer (R- eller S-matematikk). 

Skal du bli lærer og oppfyller ikke mattekravet?

Du kan melde deg opp til privatisteksamen, og samtidig på et gratis nettbasert kurs før 1. februar. Dette er tilbud i matematikk for deg som vil bli lærer, men som ikke oppfyller karakterkravet 4 i matematikk. Kurset vil være nettbasert og tilbys for elever og studiesøkende over hele landet.

Andre krav i løpet av studiene

Studiet har skikkethetsvurdering og krav om politiattest. Studenten må imøtekomme medisinske krav i forbindelse med praksis. 

Poenggrense ved forrige opptak

Ordinær kvote

44,6

Utveksling

I en stadig mer globalisert verden stiller arbeids- og samfunnslivet økende krav til global innsikt og erfaring. UiA ønsker å integrere studentutveksling i alle studieprogram.

Du kan ta en del av grunnskolelæreutdanningen i utlandet. Det er lagt til rette for utveksling i

 • 6. semester

Mer om utveksling i grunnskolelærerutdanningen

Alt du trenger å vite om utveksling

Egenbetaling

I forbindelse med praksis kan det påløpe merutgifter til reise og opphold, se egne retningslinjer

Dette sier studentene

Fakta

Søknadsfrist

15. april

1. mars for noen søkergrupper. Gjelder det deg?

Søkekode

201 084

Antall plasser

110

Undervisningsspråk

Norsk

Enkelte emner kan bli gitt på engelsk.

Spørsmål om opptak til studiet?

Andre studier du kanskje vil like