0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
2 år
Omfang
Heltid
Start
Høst 2022
Studiested
Kristiansand

Er du interessert i globale utviklingsspørsmål og miljøproblematikk, og betydningen av planlegging, forvaltning og ledelse i bærekraftige utviklingsprosesser? Vil du lære mer om hva som påvirker urbane og rurale steder både i vestlige land og i det globale sør? Er du opptatt av hvordan vi planlegger i forhold til stadig mer komplekse kulturelle og sosiale forskjeller i samfunnet? 

Masterprogrammet i Global utvikling og samfunnsplanlegging tilbyr også en spesialisering i Development Management

Hva lærer du?

I spesialiseringen i Samfunnsplanlegging, by- og regionalutvikling vil utviklings- og planleggingsprosesser være gjennomgående tema. Du vil lære om temaer som globalisering, mobilitet, kulturmøter, kjønn, urbant design, ruralisering, livsverden og kommunikasjon. Og du vil bli i stand til å utvikle planleggingsstrategier fra et interdisiplinært perspektiv både i din egen og i andre kulturer. Undervisningsmetodikken vil bygge på en problembasert læringsplattform med omfattende bruk av case-basert undervisning og feltstudier.

Jobbmuligheter

Studiet kvalifiserer for samfunnsplanlegging og utviklingsarbeid, ledelse og forvaltning av utviklings- og omstillingsprosjekter. Du vil kunne søke jobb i offentlige virksomhet, frivillige organisasjoner, men også næringslivsorganisasjoner er relevante arbeidssteder.

Oppbygning

Undervisningen vil foregå på norsk og engelsk. De engelskspråklige emnene vil være nettbaserte. Resten av undervisning vil foregå på campus.

Ønsker du å studere i utlandet eller planlegger du langvarig feltarbeid i din masteroppgave, for eksempel i et utviklingsland? Studieprogrammet er innrettet slik at det er mulig å oppholde seg hele eller deler av andre studieår i utlandet for den som ønsker det.

Studiespesialiseringen tilbyr et valgemne som gir mulighet for praksisopphold i en relevant virksomhet/organisasjon.

Se hele studieplanen

Utveksling

I en stadig mer globalisert verden stiller arbeids- og samfunnslivet økende krav til global innsikt og erfaring. UiA ønsker å integrere studentutveksling i alle studieprogram.

Alt du trenger å vite om utveksling

Videre studier

Masterprogrammet kvalifiserer for opptak til ph.d.-studier. 

Dette sier studentene

Fakta

Søknadsfrist

15. april

1. mars for noen søkergrupper. Gjelder det deg?

Søkekode

8072

Studiepoeng

120

Antall plasser

15

Undervisningsspråk

Norsk

Enkelte emner kan bli gitt på engelsk.

Spørsmål om opptak til studiet?

Snakk med en student

Vil du høre fra noen som faktisk studerer på UiA?

Andre studier du kanskje vil like