0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1 år
Studiepoeng
15
Omfang
Deltid
Start
Høst 2022
Studiested
Kristiansand/Grimstad

Denne videreutdanningen er en del av kunnskapsdepartementets strategi Yrkesfaglærerløftet – for fremtidens fagarbeidere, som skal gi yrkesfaglærere den kompetansen de trenger for å undervise i et arbeidsliv i utvikling. Ønsker du å delta på emner gjennom denne ordningen må du først søke om deltakelse via Utdanningsdirektoratets nettsider. Når Utdanningsdirektoratet har tildelt deg plass, vil du motta beskjed fra din skoleeier og deretter motta en e-post fra oss med videre informasjon om søknadsprosessen ved UiA.

Emnet retter seg mot lærere som underviser i programfagene på yrkesfaglige utdanningsprogram.

Emnet tar for seg veiledning for yrkesfaglærere, og skal særlig bidra til forståelse av yrkesfaginnholdet i veiledning, og av ulike veilederroller og veilederkompetanser.

Betydning av sosiale relasjoner og etiske problemstillinger i veiledning og i yrkesfaglig kompetanseutvikling, vil bli særlig vektlagt.

Hva lærer du?

Emnet vektlegger i hovedsak tre områder:

  • sosiale relasjoner og etikk i veiledning
  • anvendelse av yrkesfaglig veiledning av elever og praksisveiledning av kolleger og yrkesfaglærerstudenter
  • anvendelse av veiledningsmodeller

Oppbygning

Høsten 2021 er det to fysiske samlinger og én nettbasert. Våren 2022 blir det én fysisk samling og én nettbasert.  

Hver samling vil ha ti undervisningstimer. I periodene mellom samlingene skal studentene arbeide med individuelle oppgaver knyttet gjennomføring av et praktisk veiledningsprosjekt på egen skole.

Undervisning høst 2021:

Alle samlinger er fra kl.16.15-20.00 på torsdager og fra kl.09.15-15.00 på fredager.

28. og 29. oktober: fysisk samling UiA Kristiansand
26. november: zoomsamling

Med forbehold om endringer

Emnet avsluttes med en muntlig eksamen i gruppe.

Praktisk informasjon om eksamen ved UiA.

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Generell studiekompetanse. Les om hvordan du oppnår generell studiekompetanse på grunnlag av høyere utdanning her.

Søkere må være ansatt i videregående skole og undervise i programfag på yrkesfaglige utdanningsprogram

Praktisk info

Emnet er finansiert av Utdanningsdirektoratet og har derfor ingen studieavgift, kun en lovpålagt semesteravgift til Studentsamskipnaden p.t. kr 790.

Det oppfordres til at flere fra samme skole deltar.

Fakta

Søknadsperiode

1. februar -  1. mars 2022


Med forbehold om forlenget avtale med Utdanningsdirektoratet. 

Antall plasser

25

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Spørsmål om innholdet i studiet?

Andre studier du kanskje vil like