0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1 år
Studiepoeng
15
Omfang
Deltid
Start
Etter avtale
Studiested
Kristiansand

Er du lærer i skole eller barnehage og ønsker en dypere forståelse av det pedagogiske veiledningsfeltet?

Tilbudet retter seg mot deg som har yrkeserfaring fra skole eller barnehage, og 15 studiepoeng videreutdanning i veiledningspedagogikk. Videreutdanningen skal gi en solid kompetanse på veiledningsfeltet, både på individ-, gruppe- og organisasjonsnivå.

Hva lærer du?

Gjennom videreutdanningen skal du:

 • få en dypere forståelse av veiledningsfeltets teorier, tilnærminger, roller, relasjoner og aktiviteter
 • få kunnskap om og erfaring med, anvendelse og design av veiledning på individ-, gruppe- og organisasjonsnivå
 • lære å tilpasse veiledningen til skiftende kontekster
 • utvikle din veiledningspraksis og din analytiske og kritiske evne
 • reflektere over etiske problemstillinger knyttet til veiledning og veiledningskvalitet

Opptakskrav

Lærerutdanning/barnehagelærerutdanning eller fullført bachelorgrad.

Minst 15 sp veiledningspedagogikk etter fullført utdanning.

Minimum to års praksis fra skole- eller barnehagesektor etter fullført utdanning.

Løpende opptak
Dette kurset har løpende opptak. «Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav.

NB! Det stenges for søking når kurset er fullt.

Svar på opptak sendes i starten av hver måned. Du må likevel beregne minimum 14 dager fra du søker til du får svar. Det er viktig at du laster opp relevant dokumentasjon (utdanning/praksis/etc) innen 3 virkedager etter søknaden er sendt inn.

Oppbygning

 • samlinger på campus med forelesning, seminar og gruppearbeid
 • arbeid i basisgrupper mellom samlingene
 • loggføring fra basisgruppemøter
 • individuell, skriftlig oppgave
 • seminar med trening av ferdigheter i veiledning
 • individuell, skriftlig semesteroppgave (eksamen)

Undervisningsdatoer høst 2021 (5 samlinger)
Torsdag 26. august kl. 14-18
Fredag 24. september kl. 12-17
Lørdag 25. september kl. 10-14
Torsdag 28. oktober kl. 13-17
Onsdag 17. november kl. 14-18 

Praktisk informasjon om eksamen ved UiA.

Se hele studieplanen

Praktisk informasjon

Barnehagelærer som gjennomfører emnet vil innfri utdanningskravet for praksislærere i barnehagen i Nasjonale retningslinjer for barnehagelærerutdanningen.

Emnet kan innpasses i Barnehagekunnskap og spesialpedagogikk, masterprogram ved UiA.

Lærere i skolen kan søke støtte til denne videreutdanningen. Les mer på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Fakta

Søknadsperiode

Antall plasser

30

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Andre studier du kanskje vil like