0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
5
Omfang
Deltid
Start
Høst 2022
Studiested
Kristiansand

Oppfyller skolen din de nye kravene i læreplanen om at deler av svømme- og livredningsundervisning skal foregå utendørs? I den nye læreplanen for kroppsøving som tredde i kraft høsten 2020, er det blant annet krav om at elevene skal ha opplæring som sikrer at de:

 • skal kunne ferdes trygt i - og på vann og gjøre rede for farene og tilkalle hjelp allerede etter fjerde trinn 
 • skal kunne praktisere trygg ferdsel og gjøre risiko- og sikkerhetsvurderinger i - og på vann under varierte værforhold etter syvende trinn  

Dette er videreutdanningen for deg som vil lære hvordan du kan tilrettelegge, planlegge og gjennomføre sikre uteaktiviteter i - og ved vann og gjennomføre svømmeundervisning utendørs.  

Deg som arbeider med barn og bevegelse, fysisk aktivitet eller kroppsøving i barnehage, skole eller SFO. Tilbudet er åpent både for lærere, assistenter og andre som arbeider innen feltet i skole eller barnehage.

Hva lærer du?

Læringsutbytte  
Etter fullført videreutdanning skal du:

 •  ha utvidet kunnskap om hvordan en kan tilrettelegge for varig svømmeglede ved å benytte seg av uteområder som er egnet for vannaktiviteter
 •  ha utvidet kunnskap om sikker ferdsel ved aktiviteter knyttet til vann 
 • ha utvidet kunnskap om selvberging og livredning ute.
 • ha utvidet kunnskap om organisering av uteaktiviteter ved vann.
 • kunne planlegge, gjennomføre og evaluere svømmeundervisning for skolen i et uteområde
 • ha egenferdighet i selvberging og livredning dokumentert ved egen svømme- og livredningstest
 • ha egenferdighet i livreddende førstehjelp
 • ha grunnleggende kunnskap om gjennomføring av svømmeopplæring ute
 • kunne tilrettelegge for, gjennomføre og evaluere uteaktiviteter ved vann i skolen og idrettslag

Innhold
Sentrale temaer i videreutdanningen vil være:

 • Teoretisk og praktisk arbeid med: Fagdidaktikk, metodikk og sikkerhet i svømmeundervisningen
 • Kameratredning fra båt
 • Kameratredning fra land
 • En praktisk-metodisk tilnærming til livredningsaktiviteter
 • Selvberging og livredning
 • Planlegging av tur ved/på vann
 • Sikker ferdsel ved vann og sjø

Opptakskrav

Generell studiekompetanse 

Løpende opptak
Denne videreutdanningen har løpende opptak. «Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav. Svar på opptak sendes i starten av hver måned. Du må likevel beregne minimum 14 dager fra du søker til du får svar. Det er viktig at du laster opp relevant dokumentasjon innen 3 virkedager etter søknaden er sendt inn.

Praktisk informasjon

Pris 

Dette tilbudet er kun for ansatte i skole og barnehage. Ingen studieavgift, kun en lovpålagt semesteravgift til Studentsamskipnaden p.t. kr 725.

Arbeidsformer

Samlingene vil bestå av teoretiske og praktiske økter. Det blir 5 samlinger á 4 timer + eksamen.

Undervisningsdatoer

 • 23.august
 • 30. august
 • 13. september
 • 27. september

Med forbehold om endringer.

Eksamen  

Vilkår for å gå opp til eksamen: deltakelse på obligatorisk undervisning
Gruppeeksamen, gradert karakter

Se flere videreutdanningstilbud fra Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving

Fakta

Søknadsperiode

1. mars – 1. juni 2022


Dette tilbudet har løpende opptak. «Først til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav. Det stenges for søking når tilbudet er fulltegnet.

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Andre studier du kanskje vil like

Relaterte saker