0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
29. jun.-28. aug.
Studiepoeng
5
Omfang
Deltid
Start
Sommer 2020
Studiested
Tilbudet er fullt

Dette nettbaserte tilbudet er primært rettet mot permitterte og arbeidssøkende og er finansiert av ekstraordinære kompetansemidler. Du betaler derfor ingen studieavgift for denne videreutdanningen, kun semesteravgift og eventuelle utgifter til pensumlitteratur.  

I arbeidslivet er det forventet at ansatte behersker de helt grunnleggende premissene for nettsikkerhet og forståelse av navigasjon på nettet. Emnet Nettkunnskap dekker disse behovene og vil dermed passe for deg uansett hvilken arbeidsplass du tilhører. I emnet omfattes også kildebruk og kort beskrivelse av GDPR. Emnet vil være nyttig for alle som må benytte jobbmaskiner eller nettverk.

Hva lærer du?

Emnet gir innføring i, og forslag til bruk av programvare som er nyttig i ditt daglige virke. Emnet gir i tillegg en oversikt over noen av de mest sentrale sosiale mediene og disse medienes bruksområder. Det blir videre gitt  innføring i sentrale grunnregler for ferdsel på nett – samt ulike farer som kan oppstå via nettet, som for eksempel virus og andre typer programmer designet for å ødelegge i en eller annen form. Personvern og regler tilknyttet dette tas også inn her. Emnet tar også for seg kildebruk og utfordringer relatert til dette.

Oppbygning

Du kan jobbe i eget tempo etter fastlagt plan. Du kan i stor grad velge aktiviteter og progresjonsløp uavhengig av andre studenter, og uavhengig av tid. Det vil bli gitt oppgaver underveis i tillegg til en større avsluttende oppgave. Tidspunkt for innlevering avtales ved oppstart. 

Kurset vil gjennomføres med forelesninger, gruppearbeid, diskusjoner og mulighet for samarbeid.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Praktisk informasjon

Oppstart 29. juni 2020 (uke 27). Emnet avsluttes 28. august, og du kan selv velge egen progresjon. Oppgaver gjennomføres på nett.

Læringsplattformen er Canvas. Søkere som har fått opptak får en SMS med påloggingsinformasjon til Canvas.

Vurderingsform: bestått/ikke bestått.

Fakta

Søknadsperiode

Tilbudet er fulltegnet.

Antall plasser

20

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Spørsmål om innholdet i studiet?