0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år.
Studiepoeng
15
Omfang
Deltid
Start
Etter avtale 2020
Studiested
Tilbudet er fullt

Dette nettbaserte tilbudet er primært rettet mot permitterte og arbeidssøkende og er finansiert av ekstraordinære kompetansemidler. Du betaler derfor ingen studieavgift for denne videreutdanningen, kun semesteravgift og eventuelle utgifter til pensumlitteratur.  

Musikkteknologi er nå blitt et vanlig fenomen på flere arenaer. Kunnskap om bruken av digitale verktøy i musikk er derfor blitt svært viktig. Både til egenøving, framføringer, komponering, arrangering og innspillinger.

Videreutdanningen Musikk via nett er et tilbud til alle som holder på med musikk og som er nysgjerrige på hvordan en kan bruke digitale løsninger til eget formål. Videreutdanningen gir et godt grunnlag for å lære mer avansert musikkproduksjon, for eksempel gjennom programmet Logic Pro X eller for å arbeide med notasjonsprogrammet Sibelius.

Hva lærer du?

I emnet Musikk via nett legges det opp til at deltakerne får både teoretisk kunnskap og praktiske erfaringer knyttet til muligheter og begrensninger ved bruk av ulike digitale musikkteknologiske verktøy. Kurset er i utgangspunktet ment som en innføring, men grunnleggende notekunnskaper er et forkunnskapskrav. Deltakerne jobber selvstendig og du har en til en veiledning. Mye av innholdet og nivået kan derfor tilpasses den enkelte student. Dette kan du snakke mer om med din veileder når du er i gang.

Med programvare som GarageBand for iOS, Bandlab og MuseScore er det enkelt å arrangere, komponere, ta opp og å dele din egen musikk med andre. Slik programvare er ikke minst et svært anvendelig verktøy til egenøving og egen utvikling uansett nivå.

Oppbygning

Musikk via nett er en 100% online videreutdanning som foregår i læringsplattformen Canvas.

Undervisningen legges opp som online leksjoner. Hver leksjon består av skjermvideoer, forelesningsvideoer, oppgaver med tilhørende pensum. Det tilbys en til en veiledning etter behov.

Musikk via nett gjennomføres på plattformen CANVAS og et fritt valgt program for tilbakemelding og veiledning.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Praktisk informasjon

Musikk via nett har løpende opptak og oppstart. Når du har takket ja til ditt tilbud vil du innen kort tid få tilgang til studiets moduler. Du vil kunne bestemme egen studieprogresjon selv, men alle moduler med tilhørende oppgaver, samt eksamen, må være fullført innen 7 måneder fra oppstart.

Fakta

Søknadsperiode

Tilbudet er fulltegnet.

Antall plasser

50

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Spørsmål om innholdet i studiet?