0
Hopp til hovedinnhold

Skoleledelse

Spesialisering for Master i Ledelse

Hva lærer du?

Master i ledelse - spesialisering i Skoleledelse gir deg gir deg kunnskap om utviklingstrekk og reforminitiativer i oppvekstsektoren og kompetanse til å lede utviklingsarbeid i egen organisasjon.

Spesialiseringen i Skoleledelse gir deg innsikt i hvordan utvikling og reformer i oppvekstsektoren utfordrer ledelse og organisasjonsutviklingen i utdanningsorganisasjoner, og hvordan ledere kan sikre en helhetlig utvikling i egen organisasjon. Spesialiseringen gir deg også innsikt i ulike utviklingsmodeller i oppvekst- og utdanningssektoren, og ulike ledelsesparadokser som kommer av effektivitets- og inkluderingsparadigmer i sektoren.

Sentrale tema i spesialiseringen er ledelse, organisasjonskultur som et sentralt element i organisatorisk utvikling, samt at det vektlegges å arbeide med innhenting og analyser av empirisk materiale for å forstå organisasjonsutvikling.

Spesialiseringen Skoleledelse består av følgende to emner (20 studiepoeng):

ORG956 Læring, evaluering og endring i utdanningssektoren
ORG955 Ledelse og organisering i kunnskapsorganisasjoner

Søknadsperioden for spesialiseringsemnene er høst 2022 og vår 2023. Se mer om søknadsperiode på den enkelte studieside. 

Fakta

Pris

kr 13.000

Kr 13 000 pr 10 studiepoeng

Studiepoeng

20

Spørsmål om innholdet i spesialiseringen?