0
Hopp til hovedinnhold

Kommunal ledelse

Spesialisering for Master i Ledelse

Hva lærer du?

Master i ledelse - spesialisering i Kommunal ledelse gir deg kunnskap om praksisorientert organisatorisk lederskap og nettverksorganisering i en kommunal kontekst.

Spesialiseringen i Kommunal ledelse gir deg innsikt i kritiske lederkunnskaper som bl.a. makt, kommunikasjon, beslutningstaking og innovasjon, og hvordan ledere kan ta i bruk organisasjonskultur som et sentralt element for å drive frem kommunal utvikling. Videre vektlegges nettverk både som et konsept og som et verktøy i organiseringen og koordineringen av politikk og forvaltning. Sentrale temaer er blant annet nettverksledelse, effektive nettverk og innovasjon gjennom nettverk.

Spesialiseringen Kommunal ledelse består av følgende to emner (20 studiepoeng):

ORG935 Refleksivt lederskap i kommunal sektor
ORG934 Ledelse i nettverk

Søknadsperioden for spesialiseringsemnene er høst 2022 og vår 2023. Se mer om søknadsperiode på den enkelte studieside. 

Fakta

Pris

kr 13.000

Kr 13 000 pr 10 studiepoeng

Studiepoeng

20

Spørsmål om innholdet i spesialiseringen?