0
Hopp til hovedinnhold

Digital transformasjon og ledelse

Spesialisering for Master i Ledelse

Hva lærer du?

Master i ledelse - spesialisering i Digital Transformasjon og ledelse fokuserer på organisatoriske og samfunnsmessige konsekvenser knyttet til den omfattende digitaliseringen vi står overfor i dagens samfunn.

Studiet vil gi deg dypere innsikt i hvilke muligheter digitaliseringen gir for bedre effektivitet, tjenestekvalitet, åpenhet og innbyggerdeltakelse og hvordan teknologi bidrar til strategisk og politisk måloppnåelse. I tillegg legges det vekt på de utfordringer og eventuelle negative konsekvenser dette kan ha.

Spesialiseringen vil gi deg en faglig og metodisk forståelse for å forstå konsekvenser av digital transformasjon, og innsikt i hvordan digitale endringsprosesser kan gjennomføres i praksis.

Spesialiseringen Digital transformasjon og ledelse består av følgende to emner (20 studiepoeng):

IS-908 eDialog
IS-909 Digital transformasjon og ledelse

Søknadsperioden for spesialiseringsemnene er høst 2022 og vår 2023. Se mer om søknadsperiode på den enkelte studieside. 

Fakta

Pris

kr 13.000

Kr 13 000 pr 10 studiepoeng

Studiepoeng

20

Spørsmål om innholdet i spesialiseringen?