0
Hopp til hovedinnhold

Barnehageledelse

Spesialisering for Master i Ledelse

Hva lærer du?

Master i ledelse - spesialisering i Barnehageledelse gir deg gir deg kunnskap om utviklingstrekk og reforminitiativer i oppvekstsektoren og kompetanse til å lede utviklingsarbeid i egen organisasjon og gjennom samarbeid og samhandling med andre aktører.

Spesialiseringen i Barnehageledelse gir deg innsikt i hvordan utvikling og reformer i oppvekstsektoren utfordrer ledelse og organisasjonsutviklingen i utdanningsorganisasjoner, og hvordan ledere kan sikre en helhetlig utvikling i egen organisasjon. Spesialiseringen gir deg også kunnskap om utvikling og samhandling gjennom nettverk, og hvordan slike samspill kan bidra til å skape unike resultater innen oppvekst- og utdanningsfeltet.

Spesialiseringen Barnehageledelse består av følgende to emner (20 studiepoeng):

ORG960 Organisasjonsutvikling- og læring i kunnskapsorganisasjoner
ORG955 Ledelse og organisering i kunnskapsorganisasjoner

Søknadsperioden for spesialiseringsemnene er høst 2022 og vår 2023. Se mer om søknadsperiode på den enkelte studieside. 

Fakta

Pris

kr 13.000

Kr 13 000 pr 10 studiepoeng

Studiepoeng

20

Spørsmål om innholdet i spesialiseringen?