0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1 år
Studiepoeng
15
Omfang
Deltid
Start
Høst 2022
Studiested
Grimstad

Denne videreutdanningen er en del av Kunnskapsdepartementets strategi Yrkesfaglærerløftet – for fremtidens fagarbeidere, som skal gi yrkesfaglærere den kompetansen de trenger for å undervise i et arbeidsliv i utvikling. Ønsker du å delta på emner gjennom denne ordningen må du først søke om deltakelse via Utdanningsdirektoratets nettsider. Når Utdanningsdirektoratet har tildelt deg plass, vil du motta beskjed fra din skoleeier og deretter motta en e-post fra oss med videre informasjon om søknadsprosessen ved UiA.

Emnet retter seg mot lærere som underviser i programfagene på yrkesfaglige utdanningsprogram.

Emnet tar for seg bruk av IKT (informasjons- og kommunikasjonsteknologi) og e-læring (elektronisk læring) for bruk i videregående opplæring. Gjennom innføring, bruk og erfaringer skal emnet gi et grunnlag for læreren til å kunne benytte seg av teknologi i undervisningen, samt forstå virkningen av dette. 

Hva lærer du?

Emnet skal gi innsikt i historien bak fremveksten av digitale verktøy, og gi forståelse for bruken av teknologi og elementer som sosiale medier, både til bruk i undervisningen og i mer uformelle situasjoner.

Emnet vil fokusere på arbeidsformer, vurderingsformer og bruk av teknologi, for å kunne lage egne læringsressurser innen sine fagemner. Læreren skal også kunne benytte seg av digitale verktøy for å fremme eget arbeid i og utenfor skolen.

Oppbygning

Høsten 2021 er det to fysiske samlinger og én nettbasert. Våren 2022 blir det én fysisk samling og én nettbasert. Hver samling vil ha ti undervisningstimer. I de fire periodene mellom samlingene skal studentene arbeide med oppgaver knyttet til egen virksomhet.

Samlinger høsten 2021: 

Alle samlinger er fra kl. 16:15 på torsdag og 09:15 på fredag.
Zoomsamlinger er fra kl 09:15 på fredag

16. og 17. september: fysisk samling i Grimstad
15. oktober: Zoomsamling
11. og 12. november: fysisk samling i Grimstad 

Emnet avsluttes med en todelt eksamen i form av en produksjon av en egen e-læringsressurs og muntlig eksamen.

Praktisk informasjon om eksamen ved UiA.

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Generell studiekompetanse. Les om hvordan du oppnår generell studiekompetanse på grunnlag av høyere utdanning her.

Søkere må være ansatt i videregående skole og undervise i programfag på yrkesfaglige utdanningsprogram.

Praktisk info

Emnet er finansiert av Utdanningsdirektoratet og har derfor ingen studieavgift, kun en lovpålagt semesteravgift til Studentsamskipnaden p.t. kr 790.

Det oppfordres til at flere fra samme skole deltar. 

Dette sier studentene

Fakta

Søknadsperiode

1. februar - 1. mars 2022


Med forbehold om forlenget avtale med Utdanningsdirektoratet

Antall plasser

25

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Spørsmål om innholdet i studiet?

Andre studier du kanskje vil like