0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
25. aug-10. des
Studiepoeng
10
Omfang
Deltid
Start
Høst 2020
Studiested
Tilbudet er fullt

 

Dette nettbaserte tilbudet er primært rettet mot permitterte og arbeidssøkende og er finansiert av ekstraordinære kompetansemidler. Du betaler derfor ingen studieavgift for denne videreutdanningen, kun semesteravgift og eventuelle utgifter til pensumlitteratur. 

Denne videreutdanningen er for deg som ønsker formell kompetanse innenfor helse- og treningsfaglige problemstillinger med utgangspunkt i grunnleggende anatomi, fysiologi og treningslære.

Målgruppen for denne videreutdanningen er blant annet deg som er eller ønsker å blir ansatt innenfor treningsbransjen, trenere og  idrettsutøvere.  Denne videreutdanningen passer for alle som er interessert i fysisk aktivitet og helse.

Hva lærer du?

 • Du lærer å beskrive og forklare helse- og treningsfaglige problemstillinger med utgangspunkt i grunnleggende kunnskap om anatomi, fysiologi og treningslære
 • Du lærer om sammenhengen mellom fysisk aktivitet og helse
 • Du lærer å kunne bruke teoretisk kunnskap i praktiske aktiviteter

Innhold i videreutdanningen

Anatomi

 • bevegelsesapparatets bygning og funksjon
 • biomekanikk

Fysiologi

 • sirkulasjons- og respirasjonssystemet
 • energifrigjøring
 • tretthet og restitusjon
 • nevromuskulær funksjon

Treningslære

 • treningsplanlegging
 • de generelle treningsprinsippene
 • treningsformer og metoder 
 • fysisk aktivitet og helse

Oppbygning

Videreutdanningen er nettbasert uten samlinger. Studenter og lærere kommuniserer via læringsplattformen Canvas, der leksjoner blir lagt ut, og faglige diskusjoner forgår. Det åpnes for diskusjon/veiledning inntil 3 ganger med tilrettelagt diskusjonsforum i Canvas. Videreutdanningen er således et selvstudium der kommunikasjon med lærer og andre studenter ivaretas gjennom nettdiskusjon og veiledning i Canvas.

Idrettsfaglig basisemne inngår også i studieprogrammet Personlig trener.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Praktisk informasjon

Pris
Ingen studieavgift, kun en lovpålagt semesteravgift til Studentsamskipnaden p.t. kr 730.

Eksamen
Individuell hjemmeeksamen. Vurdering med gradert karakter.
Eksamensdato: 10. desember 2020.

Videre utdanning

Idrettfaglig basisemne kan inngår i studieprogrammet Personlig trener. Personlig trenerutdanning har studieavgift.

Mer informasjon om personlig trenerutdanning her:
https://www.uia.no/studier/personlig-trenerutdanning

Fakta

Søknadsperiode

Tilbudet er fulltegnet. 

Antall plasser

50

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Spørsmål om innholdet i studiet?

tonelb
Administrativ kontaktperson
ninafk
Administrativ kontaktperson
andreb
Vitenskapelig kontaktperson