0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
5
Omfang
Deltid
Start
Høst 2020
Studiested
Tilbudet er fullt

Dette nettbaserte tilbudet er primært rettet mot permitterte og arbeidssøkende og er finansiert av ekstraordinære kompetansemidler. Du betaler derfor ingen studieavgift for denne videreutdanningen.

For best mulig treningsutbytte spiller blant annet ernæring en avgjørende rolle.

Har du lyst til å lære mer om blant annet:

 • kostholdsanbefalinger for personer som trener,
 • betydningen av individets ernæringsstatus for treningsutbytte
 • hvordan idrettsernæringsmessige utfordringer kan håndteres

I denne videreutdanningen legger vi vekt på kunnskap om, og ferdigheter knyttet til, idrettsernæring. Denne kompetansen oppnås gjennom teoretisk tilnærming i form av selvstudie, oppgaveløsning og nettbaserte forelesninger.

Hva lærer du?

Videreutdanningen gir deg en kort innføring i faget idrettsernæring. Videreutdanningen vil inkludere sentrale temaer som danner grunnlaget for anbefalingene for kostholdet til idrettsutøvere, herunder grunnleggende ernærings- og treningslære, samt ernæringsmessige behov innen ulike idrettsgrener. Det vil også inkludere sentrale problemstillinger knyttet til prestasjonsernæring og idrettsernæringsmessige utfordringer.

Hovedinnhold:

 • Energi og energigivende næringsstoffer (makronæringsstoffer)
 • Vitaminer, mineraler og sporstoffer (mikronæringsstoffer) i mat og drikke
 • Fordøyelse, absorpsjon og metabolisme
 • Sentrale tema i faget idrettsernæring
 • Kostholdsanbefalinger til idrettsutøvere med fokus på ulike særidretter
 • Prestasjonsernæring (kosthold før, under og etter trening/konkurranse) og periodisering

Oppbygning

Videreutdanningen er nettbasert. Undervisnings- og læringsformene er nettdiskusjon, veiledning, tilbakemelding på obligatoriske innleveringer og selvstudium. Studenter og lærere kommuniserer via læringsplattformen Canvas, der leksjoner blir lagt ut, obligatoriske oppgaver leveres inn, og faglige diskusjoner foregår. En leksjon åpnes om gangen, og studenten har to uker på å arbeide med denne leksjonen og levere inn de tilknyttede oppgavene

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper: IDR936 Idrettsfaglig basisemne eller liknende.

Praktisk informasjon

Pris: ingen studieavgift, kun en lovpålagt semesteravgift til Studentsamskipnaden p.t. kr 730. Studiet er finansiert av DIKU, gjennom regjeringens kompetansepakke. 

Oppstartsdato: 5. oktober

Vilkår for å gå opp til eksamen 

 •  Nettbaserte leksjoner må være gjennomført.
 •  Obligatoriske oppgaver må være bestått.

Eksamen
To timers individuell skriftlig eksamen
30. november 2020

Videre utdanning 
Idrettsernæring 1 kan inngår i studieprogrammet Personlig trener. Personlig trenerutdanning har studieavgift.

Mer informasjon om personlig trenerutdanning her:
https://www.uia.no/studier/personlig-trenerutdanning

Forbehold om endringer og godkjenning.

Fakta

Søknadsperiode

Tilbudet er fulltegnet. 

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Spørsmål om innholdet i studiet?

tonelb
Administrativ kontaktperson
ninafk
Administrativ kontaktperson