0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
Juni/august
Studiepoeng
Nei
Omfang
Deltid
Start
Sommer 2020
Studiested
Tilbudet er fullt

Dette nettbaserte tilbudet er primært rettet mot permitterte og arbeidssøkende og er finansiert av ekstraordinære kompetansemidler. Du betaler derfor ingen studieavgift for denne etterutdanningen.

Grunnleggende bedriftsøkonomi er et fleksibelt kurstilbud til deg som ønsker å bli tryggere på utvalgte tema innen bedriftsøkonomi.

Kurstilbudet passer for deg som har noen års erfaring fra arbeidslivet, og gir blant annet et godt supplement til deg som har teknisk utdanning og/eller erfaring, eller deg som har liten eller ingen kompetanse innen bedriftsøkonomi.

Hovedmålgruppe for tilbudet er arbeidsledige, permitterte og ansatte i olje- og gassnæringen på Sørlandet, men tilbudet er også åpent for deltakere fra andre næringer, virksomheter og regioner.

Tilbudet består av tre fagmoduler:
MODUL 1 – Regnskapsanalyse
MODUL 2 – Kalkyler
MODUL 3 - Investeringer

Du kan velge å gjennomføre en, to eller alle de tre modulene i programmet. Hver modul gjennomføres over en periode på to uker (deltid) med fire digitale samlinger i tillegg til videoforelesninger, egenarbeid og modellbygging i Excel med veiledning. Kurstilbudet tilbys i tidsrommet juni-august 2020.

Deltakere som ønsker kompetansegivende eksamen og studiepoeng får mulighet til å søke videre utdanning etter gjennomført kurs.

Innhold

Tilbudet gjennomføres med digitale samlinger + video + egenarbeid og modellbygging i Excel inkl. noe individuell-/gruppeveiledning mellom samlingene.

Følgende moduler inngår i utdanningstilbudet:

MODUL 1 - Regnskapsanalyse

 • Hvordan resultat og balanse henger sammen, inkludert enkel bokføring.
 • Rentabilitet/lønnsomhet, likviditet, soliditet (regnskapsanalyse via proff.no)
 • Hvordan laste ned data selv i Excel og bygge sine egne analyser?

MODUL 2 - Kalkyler

 • Hvor mye koster egentlig et produkt?
 • Kostnadstyper (faste, variable, direkte, indirekte)
 • Selvkost og bidragskalkyle
 • Hvordan bygge en god kalkyle i Excel

MODUL 3 - Investeringer

 • Tidsverdien av penger. Nåverdi, sluttverdi, annuiteter og internrente
 • Kontanstrømmer og relevante kostnader
 • Risiko og usikkerhet i prosjekter
 • Hvordan ta lønnsomme beslutninger
 • Hvordan bygge modeller og foreta beregninger i excel

Praktisk gjennomføring

Kurstilbudet gjennomføres digitalt. Det planlegges for gjennomføring av to kull i perioden juni - august 2020, med inntil 15 deltakere pr. kull (30 deltakere totalt).

Hver modul gjennomføres med fire korte nettsamlinger med mulighet for spørsmål og to-veis kommunikasjon. I tillegg inngår videosnutter samt oppgaver og deltakerarbeid mellom samlingene.

Det legges opp til en fleksibel utdanningsmodell hvor du kan velge å gjennomføre en, to eller alle tre modulene i programmet.

Hver modul gjennomføres intensivt over en periode på to uker med følgende progresjon:

 • 1. samling - Kickoff (90 min)

Deretter to videosnutter på 20-30 min

 • 2. samling (60 min)

Deretter to videosnutter på 20-30 min

 • 3. samling (60 min)

Deretter Individuell veiledning evnt. veiledning i grupper a 2-3 personer, inkl. deltakernes eget arbeid med stoffet/hva er relevant for deg? (30 min)

 • 4. samling - avslutning (60 min)

Læringsplattformen er Canvas. Deltakere vil etter påmelding få en SMS med påloggingsinformasjon. 

Modulene gjennomføres i følgende tidsrom:

 • MODUL 1 – Regnskapsanalyse: 15.-26. juni 2020        
 • MODUL 2 - Kalkyler: 3.-14. august 2020
 • MODUL 3 – Investeringer: 17. -28. august 2020

Nærmere informasjon om oppstart og gjennomføring gis etter påmeldingsfristen.

Fagansvarlig for kurstilbudet er universitetslektor Glenn Qvam Håkonsen ved Institutt for økonomi, Handelshøyskolen ved UiA.

Tilbudet tilpasses til deltakernes egne eksempler/case. Forventet arbeidsomfang pr. deltaker er ca. 30-40 timer pr. modul (avhengig av forkunnskaper og ønsket utbytte).

Videre studier

Dersom du etter gjennomført kurs ønsker dypere innsikt i bedriftsøkonomiske tema, og tilgang til studiepoenggivende eksamen fra UiA kan du søke opptak til videreutdanningstilbudet Grunnleggende bedriftsøkonomi med oppstart i september og eksamen i desember 2020.

Fakta

Søknadsperiode

Kurset er fullt.


Dersom du ønsker å stå på en uforpliktende interesseliste for nytt tilbud senere, send en mail til susanne.egilstad@uia.no

Antall plasser

60

Spørsmål om innholdet i studiet?

Studiet tilbys av

Handelshøyskolen ved UiA