0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
8. sep.-18. nov.
Studiepoeng
5
Omfang
Deltid
Start
Høst 2020
Studiested
Tilbudet er fullt

Dette nettbaserte tilbudet er primært rettet mot permitterte og arbeidssøkende og er finansiert av ekstraordinære kompetansemidler. Du betaler derfor ingen studieavgift for denne videreutdanningen, kun semesteravgift og eventuelle utgifter til pensumlitteratur.  

Forskning viser at samhandling mellom dyr og mennesker er positiv for de fleste.

 • Er du glad i dyr og mennesker?
 • Arbeider du med dyr og mennesker eller planlegger å benytte dyr i ditt arbeid?
 • Ønsker du mer kunnskap om samhandling mellom dyr og mennesker?

Da er denne videreutdanningen kanskje aktuell for deg?

Hva lærer du?

Etter gjennomført videreutdanning skal du:   

 • kunne redegjøre for sentrale begrep og teorier innen fagfeltet dyreassisterte intervensjoner.
 • kjenne til aktuell litteratur og forskning innen fagfeltet, herigjennom dokumenterte effekter av samhandling mellom dyr og mennesker.
 • ha kunnskap om aktuelle arenaer der dyreassisterte intervensjoner kan anvendes
 • ha kunnskap og forståelse for ivaretagelse av dyrevelferd i samhandlingen

Sentrale temaer i videreutdanningen vil være:

 • Historisk perspektiv på samhandling mellom dyr og mennesker
 • Utvikling av fagfeltet dyreassisterte intervensjoner, begrepsavklaring og teoretisk forankring
 • Ulike former for dyreassisterte intervensjoner (nasjonalt og internasjonalt)
 • Effekter av dyreassisterte intervensjoner i forhold til ulike brukergrupper
 • Dyrets egnethet og dyrevelferd
 • Brukeres fokus i samhandling med dyr

Oppbygging

Videreutdanningen består av emnet PSY 918 Samhandling mellom dyr og mennesker i dyreassisterte intervensjoner.

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Praktisk informasjon

Pris: ingen studieavgift, kun en lovpålagt semesteravgift til Studentsamskipnaden p.t. kr 730. 

Arbeidsformer
Nettbasert med en oppstartssamling på campus 8. september. Denne samlingen vil bli streamet. Det vil også være en nettbasert avslutningssamling 29. oktober. I tillegg vil det være videoforelesninger som du kan følge når det passer deg.

Vilkår for å gå opp til eksamen
Obligatorisk undervisning. Godkjent obligatorisk arbeidskrav.

Eksamen
Fem timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 18. november 2020. Digital innlevering. Eksamen vurderes som bestått/ikke bestått. Alle hjelpemidler tillatt.

Pensumlitteratur

Beetz, A, Uvnäs-Moberg, K., Julius, H., Kotrschal, K., Kikusui, T., Hart, L. A., Olbrich,

E. (2012). Psychosocial and psychophysiological effects of human-animal interactions: the

possible role of oxytocin. I Frontiers in Psychology , 2012, Jul. Vol. 3, p1-15. 15p. DOI:

10.3389/fpsyg.2012.00234

 

Berget, B., Ekeberg, Ø. & Braastad, B. O. (2008). Animal assisted therapy with farm animals for persons with psychiatric disorders: effects on self-efficacy, coping ability and quality of life, a randomized controlled trial. Clinical Practice and Epidemiology in Mental Health, 4 (9).

 

Berget, B., Grepperud, S., Aasland, O. G. & Braastad, B. O. (2013). Animal-assisted

interventions and psychiatric disorders – knowledge and attitudes among doctors and psychologist. Society & Animals, 21 (3), s. 284–293.

 

Berget, B., Krøger, E. og Thorød, A.B. (red) (2018) Antrozoologi. Samspill mellom dyr og mennesker. Oslo: Universitetsforlaget

Boissy, A, Manteuffel G., Jensen, M.B. (2007) Assessment of positive emotions in animals

to improve their welfare. I Physiology & Behavior Volume 92, Issue 3, 22 October 2007,

Pages 375– http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0031938407000649

 

Burgon, H. L. (2011). «Queen of the world»: experiences of «at-risk» young people participating in equine-assisted learning/therapy. Journal of Social Work Practice, 25 (2), s. 165–183.

 

Koren, E. & Træen, B. (2003). Jenter og hest, stallen som arena for sosialisering og

mestring. I Tidsskrift for ungdomsforskning 2003 3(2): 3-26

http://www.hioa.no/asset/6587/1/6587_1.pdf

 

Krøger, E, Slettebø, Å.,Fossum, M. (2014) Agility Activities for Less Active Children in a

Municipality in Norway. I Journal of Community Health Nursing, 32: 53–67, 2015

http://dx.doi.org/10.1080/07370016.2015.992265

 

Dyrevelferdsloven. Lov av 19. Juni 2009 . Lov om dyrevelferd

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-97

 

Edwards, N. E. & Beck, A. M. (2002). Animal-Assisted Therapy and Nutrition in

Alzheimer's Disease. I Western Journal of Nursing Research, 24 (6): 697-712.

http://wjn.sagepub.com/content/24/6/697.full.pdf+html

 

Friedmann, E., Heesook, S. & Saleem, M. (2015). The Animal–Human Bond: Health and

Wellness. I Fine, A. H. Handbook on Animal-Assisted Therapy. Foundations and Guidelines for Animal-Assisted Interventions, s. 73–88. London: Academic Press.

 

Friesen. L. (2010). Exploring animal-assisted programs with children in school and

therapeutic contexts. I Early Childhood education journal, 37 (4), 261-267.

http://search.proquest.com/docview/228475591?accountid=45259

 

Godal, A. K., Brenna, I. H., Kogstad, N., Arnevik, E. A. & Ravndal, E. (2016). Empirical study. Contribution of the patient–horse relationship to sunstance use disorder treatment: Patients’ experiences. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being 11, art. 31636

 

Hauge, H, Kvalem, I.L.,Pedersen,I.,Braastad, B.O. (2013). Equine- Assisted Activities for

Adoloscents: Ethogram- based behavioral analysis of persistence during horse-related tasks

and communication patterns with the horse. I Human- Animal Interaction Bulletin, 1,2, 57–81. 

 

 Ihlebæk, C., Dalskau, L. H. & Berget, B. (2016). Motivations, experiences and challenges of being a care farmer – results of a survey of Norwegian Care farmers. WORK, 53 (1), s. 113–121.

 

Johnson, R. A., & Meadows, R. L. (2010). Dog-Walking: Motivation for Adherence to a

Walking Program. I Clinical Nursing Research. doi: 10.1177/1054773810373122

 

McKinney, C., Mueller, M. K. & Frank, N. (2015). Effects of therapeutic riding on measures of stress in horses. Journal of Equine Veterinary Science, 35 (11–12), s. 922–928.

 

Miller, S. C., Kennedy, C., DeVoe, D., Hickey, M., Nelson, T. & Kogan, L. (2009). An examination of Changes in Oxytocin Levels in Men and Women Before and After Interaction with a Bonded Dog. Anthrozoös, 22 (1): 31-42.

Olsen, C. F. (2015). «En liten oase hvor verden stopper opp». En kvalitativ studie av erfaringer og muligheter ved bruk av lesehund i skolen. Masteroppgave. Velferdsstudier. Kristiansand: Universitetet i Agder. 

 

Power, E. R. (2013). Dogs and Practices of Community and Neighboring. Anthrozoös, 26 (4),

s. 579–591.

 

Souter, M. A. & Miller, M. D. (2007). Do animal-assisted activities effectively treat depression? A meta-analysis. Anthrozoös, 20 (2), s. 167–180.

Sudmann, T. T. & Agdal, R. (2014). Tenk at jeg kan få ri! Hesteassisterte aktiviteter for ungdom og voksne med rusrelaterte problemer. Psyke og Logos, 35, s. 69–84.

 

Virués-Ortega, J., Pastor-Barriuso, R., Población, A & Pedro-Cuesta, J. de (2012). Effect of Animal-assisted therapy on the psychological and functional status of elderly populations and patients with psychiatric disorders. A meta analysis. Health Psychology Review, 6 (2), s. 197–221.

 

 

Fakta

Søknadsperiode

Tilbudet er fulltegnet.

Antall plasser

20

Spørsmål om innholdet i studiet?

ninafk
Administrativ kontaktperson
tonelb
Administrativ kontaktperson