0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
29. juni-28. aug.
Studiepoeng
7,5
Omfang
Deltid
Start
Sommer 2020
Studiested
Tilbudet er fullt

Dette nettbaserte tilbudet er primært rettet mot permitterte og arbeidssøkende og er finansiert av ekstraordinære kompetansemidler. Du betaler derfor ingen studieavgift for denne videreutdanningen, kun semesteravgift og eventuelle utgifter til pensumlitteratur.  

Digital grunnkompetanse gir deg en basisopplæring i IKT. Videreutdanningen er relevant for alle bransjer, men kan særlig være nyttig for deg som har administrasjons og stabs-oppgaver og trenger å heve den digitale grunnkompetansen. Undervisningen praksisrelatert og er rettet mot konkret bruk av digitale verktøy.

Hva lærer du?

Emnet tar for seg opplæring i, og bruk av IKT (digitale verktøy og teknologi) for bruk i arbeid relatert til undervisning, opplæring og støttefunksjoner. Gjennom innføring, bruk og erfaringer skal emnet gi et grunnlag for studenten til å kunne benytte seg av teknologi i arbeidssituasjon, samt forstå virkningen av dette. Den ser også kort på utvikling og potensialet som ligger i sosiale medier.

Emnet skal også gi noe innsikt i historien bak fremveksten av digitale verktøy, samt forståelse for bruken av teknologi og elementer som sosiale medier både til bruk i undervisningen og i mer uformelle situasjoner. Emnet vil også fokusere på arbeidsformer, vurderingsformer og bruk av teknologi for å kunne lage egne læringsressurser innen sine fagemner, samt benytte seg av digitale verktøy for å fremme eget arbeid.

Oppbygning

Som student på dette emnet kan du jobbe i eget tempo etter fastlagt plan. Du kan i stor grad velge aktiviteter og progresjonsløp uavhengig av de andre studentene og uavhengig av tid. Unntaket er en fellesoppgave som er tidsspesifikk (avtales i fellesskap).

Undervisningen legger opp til forelesninger, diskusjonsforum, oppgaver og mulighet for samarbeid.

Se hele studieplanen:

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Praktisk informasjon

Læringsplattformen er Canvas. Søkere som har fått opptak får en SMS med påloggingsinformasjon til Canvas.

Undervisning
Oppstart uke 27, 29. juni 2020.

Emnet er åpent i perioden fra 29. juni frem til 28.august, og studenten kan selv velge egen progresjon. Studenten gjennomfører oppgaver på nett.

Vurdering: Bestått/Ikke bestått

Fakta

Søknadsperiode

Kurset er fullt. 

Antall plasser

20

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Spørsmål om innholdet i studiet?