0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1. sep.-15. des.
Studiepoeng
10
Omfang
Deltid
Start
Høst 2020
Studiested
Tilbudet er fullt

Dette nettbaserte tilbudet er primært rettet mot permitterte og arbeidssøkende og er finansiert av ekstraordinære kompetansemidler. Du betaler derfor ingen studieavgift for denne videreutdanningen, kun semesteravgift og eventuelle utgifter til pensumlitteratur.  

Denne videreutdanningen gir generell innføring i bruk av digitale verktøy til formidling. Emnet er praktisk fokusert, men gir også innsikt og forståelse for riktig og relevant bruk av digitale verktøy.

Didaktisk bruk av digitale verktøy er primært rettet mot undervisere eller opplæringspersonell, men er også anvendelig for de fleste som ønsker en innføring i basisbruk av verktøy til opplæring.

Hva lærer du?

Du vil:

  • kunne bruke aktuell programvare for å planlegge, tilrettelegge, gjennomføre og vurdere arbeid.
  • kunne lage og redigere en enkel videoproduksjon med vekt på god kvalitet både når det gjelder innhold og teknikk med verktøy som er lett tilgjengelige.
  • kunne benytte utstyr og programvare for lydopptak og lydredigering
  • kjenne til verktøy til bruk for samarbeid og samskaping.
  • kunne planlegge og gjennomføre prosjekt i en gruppe ved hjelp av relevante digitale verktøy.

Oppbygning

Didaktisk bruk av digitale verktøy har en definert progresjonsplan presentert i starten, men du kan selv velge din egen progresjon. 

Videreutdanningen vil gjennomføres med forelesninger, diskusjoner og mulighet for samarbeid.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Praktisk informasjon

Videreutdanningen har oppstart 1. september og avsluttes innen 15. desember 2020.

Læringsplattformen er Canvas. Søkere som har fått opptak får en SMS med påloggingsinformasjon til Canvas.

Vurderingsform: bestått/ikke bestått.

Fakta

Søknadsperiode

Tilbudet har løpende opptak og førstemann til mølla-prinsippet gjelder. 

Antall plasser

20

Spørsmål om innholdet i studiet?