0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1 semester
Studiepoeng
10
Omfang
Deltid
Start
Høst 2022
Studiested
Kristiansand/Grimstad/to kommuner på Agder

Distriktsvennlig videreutdanning for sykepleiere ansatt i kommunene på Agder

Dette er del 1 av en videreutdanning på totalt 30 studiepoeng. Del 2 og del 3 vil etter planen tilbys ved en senere anledning. Du søker kun opptak på del 1. Formålet med denne videreutdanningen er at du skal tilegne deg kompetanse som setter deg i stand til å utøve omsorg av høy kvalitet overfor personer med demens.

Målgruppen for videreutdanningen er sykepleiere ansatt i en kommune på Agder. Den praktiske undervisningen vil gjennomføres som parallelle samlinger i en kommune vest i Agder, i en kommune øst i Agder, på campus Grimstad og på campus Kristiansand. Du velger undervisningssted når du søker opptak.

Opptakskrav

Krav til opptak er bachelorgrad i sykepleie.  Det kreves minst ett års relevant yrkespraksis etter fullført utdanning.

Dette tilbudet er kun for deg som er ansatt som sykepleier i en kommune på Agder.

Oppbygning

Dette er del 1 av en videreutdanning på totalt 30 studiepoeng. Del 2 og del 3 vil etter planen tilbys ved en senere anledning.

Arbeidsformer

 • Forelesninger
 • Digital undervisning
 • Seminarer/gruppesamlinger
 • Selvstudier

Det er obligatorisk undervisning i emnet. Samlingene og gruppearbeid er obligatoriske (minimum 80 % tilstedeværelse). Arbeidsomfang i emnet er beregnet til ca. 270 timer.

Hva lærer du?

Etter endt utdanning skal du: 

 • ha avansert kunnskap om medisinske, psykologiske, sosiale og kulturelle perspektiver på demens.
 • ha kunnskap om aldringsprosessens betydning for demensutviklingen.
 • ha kunnskap om spesielle forhold knyttet til demens hos yngre personer og personer med utviklingshemming.
 • ha inngående kunnskap om personsentrert demensomsorg.
 • ha kunnskap om hvordan helsetjenester til mennesker med demens kan organiseres og hvordan samarbeid og samhandling internt i kommunen og mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten kan foregå.
 • kunne analysere helsetjenester til mennesker med demens i lys av faglige verdier og perspektiver.

Innhold:

 • Ulike perspektiver på demens: medisinske, psykologiske, sosiale, kulturelle og åndelig/eksistensielle.
 • Demensforløp
 • Aldring og demens
 • Yngre personer med demens
 • Demens hos personer med utviklingshemming
 • Personsentrert demensomsorg
 • Organisering av demensomsorgen:
  • BEON
  • Den kommunale tiltakskjeden
  • Spesialisthelsetjenestens rolle
  • Samhandling internt og eksternt
 • Demensvennlig samfunn
 • Aktuelt lovverk og nasjonale retningslinjer
 • Etiske utfordringer i spennet mellom bemyndigelse (empowerment) og makt 

Praktisk informasjon

Ingen studieavgift. 
Kun semesteravgift (pt. 725 kroner) per semester, samt utgifter til pensumlitteratur.

Undervisningsdager

Det vil være 2 fysiske samlinger à 2 sammenhengende dager.
Samlingene vil være i uke 38 og uke 45

Vilkår for å gå opp til eksamen

 • Deltatt på obligatorisk undervisning og deltatt i gruppearbeid/veiledning.
 • Godkjent ett eksamenskrav.

Eksamen

Eksamen gjennomføres som en individuell hjemmeeksamen over 7 virkedager.
Det gis gradert karakter.

Fakta

Søknadsperiode

27. juni til 20. august

Undervisningsspråk

Norsk

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Andre studier du kanskje vil like