0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
30
Omfang
Heltid
Start
Vår 2022
Studiested
Nettstudier

E-sport dekker et nytt og stadig ekspanderende fagfelt med utallige læringsfasetter og muligheter for kommersiell verdiskapning. Kompetanse innen e-sport og e-sport relaterte aktiviteter etterspørres i yrkeslivet.

Våren 2022 tilbyr UiA Akademisk e-sport 2. Studiet bygger på Akademisk e-sport 1, og gir en grunnleggende innføring i de mest sentrale tema som internasjonalt klassifiseres som akademisk e-sport. Dette innebærer at i tillegg til å utøve selve aktiviteten, vil studentene få innføring i grunnleggende treningslære og restitusjon, e-sportens rolle i samfunnet, teknologi relatert e-sport samt hvordan benytte e-sport i utdanning og i yrkeslivet. 

Studiet er fleksibelt og kan fint kombineres med å være i arbeid.  

Hva lærer du?

 • om grunnleggende forståelse for bruk av statistikk innen sport
 • om logistiske utfordringer vedrørende hardware
 • om sentrale begrep og teorier innen spilldesign 
 • om konseptet e-sport og hvordan sette det inn i en samfunnsmessig kontekst
 • om hvilken rolle idretten har i samfunnet, innholdet i sentrale idrettslige begreper, samt vurdere disse opp mot hverandre  
 • om forskjellen mellom akademisk e-sport og e-sport generelt  
 • fordeler og ulemper relatert til e-sport  
 • om ulike typer spill og turneringsformer   
 • hvordan en benytter rankingsystem innen e-sport 
 • hvordan sette opp relevant treningsprogram og ernæringsplan 

Oppbygning

Studiet er nettbasert med digitale forelesninger og to digitale samlinger kombinert med digitale ressurser og oppfølging på nett. Det forutsettes at studentene på egen hånd tilegner seg en stor del av lære- og arbeidsstoffet som hører med til studiet.  

Det stilles krav om at alle studenter ved UiA har egen bærbar datamaskin til bruk i undervisning og eksamen, jf. forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder § 12d.  

Følgende emner tilbys våren 2022 i Akademisk e-sport, del 2:

 • Spilldesign - 5 sp
 • Idrettsfaglig basisemne - 5 sp
 • E-sport i samfunn og skole - 5 sp
 • Statistikk, kart og logistikk - 5 sp
 • E-sport i praksis - 10 sp

Opptakskrav

Generell studiekompetanse. Søkeren må i tillegg ha bestått Spillhistorie og E-sport praksis 1 fra Akademisk E-sport 1. 

Praktisk informasjon

Det stilles krav om at alle studenter ved UiA har egen datamaskin til bruk i undervisning og eksamen, jf. forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder § 12d.  

Undervisning

Oppstart 3. januar 2022.
Videre datoer for samlinger publiseres senere.  

Akademisk e-sport 2 er den andre av to halvårsenheter på 30 studiepoeng. Bestått Akademisk e-sport 1 gir grunnlag for å søke Akademisk e-sport 2 som tilbys våren 2022.

Høsten 2022 er det planlagt oppstart av bachelorgrad innen akademisk e-sport. Gjennomført Akademisk e-sport 1 og 2 godkjennes og integreres inn i bachelorløpet.

Fakta

Søknadsperiode

1. oktober – 1. desember 


Oppstart 3. januar

Antall plasser

35

Pris

kr 33.000

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no