0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
2 år
Studiepoeng
120
Omfang
Heltid
Start
Høst 2021
Studiested
Kristiansand Grimstad

De siste tiårene har digitaliseringen i samfunnet ført til gjennomgripende endringer. Disse endringene har gitt oss bedre, billigere og mer effektive løsninger på mange områder. De har dessverre også medført en sterkt økende sårbarhet. Dette gir seg utslag i hackerangrep, stadig økende organisert kriminalitet på det digitale felt, samt statlig påvirkning, spionasje, sabotasje og datainnhenting.

For å møte disse utfordringene trengs det dyktige fagfolk innenfor sikkerhet og personvern. Velger du masterstudiet i cybersikkerhet, vil du få en bred og dyp kunnskap på viktige områder innenfor cybersikkerhet, der både teknologiske, organisasjonsmessige og samfunnsmessige aspekter er dekket. Studiet har to studieretninger, med enten en teknologisk spesialisering eller en ledelsesspesialisering, og det dekker behov innenfor norsk offentlig forvaltning og privat næringsliv.

Hva lærer du?

Studiet har to spesialiseringer:

Sikkerhetsteknologier: Spesialiseringen har en klar teknologisk profil, og er tiltenkt de som skal jobbe med tilrettelegging, integrasjon og utvikling av teknologisk rettede sikkerhetsløsninger. Her dekkes områder som sikkerhet for Internet-of-Things, sikkerhet for kritiske infrastrukturer, sikkerhet i cloud-løsninger, etisk hacking med mer.                                

Sikkerhetsledelse: Spesialiseringen har en klar profil mot ledelse, organisatoriske og brukersentrerte aspekter. Dette er viktig kompetanse ved planlegging, ledelse, gjennomføring og utrulling av systemer der god og gjennomført sikkerhet er en avgjørende faktor.

Oppbygning

I første studieår følger studentene på masterprogrammet i cybersikkerhet undervisning både i Grimstad og Kristiansand. Undervisningen er organisert slik at studentene har hele dager på hver campus. I andre studieår foregår undervisningen for studieretningen i sikkerhetsledelse i Kristiansand, mens undervisningen for studieretningen i sikkerhetsteknologier foregår i Grimstad. Nærmere informasjon om undervisningssted for emnene finnes i timeplanen.

Jobbmuligheter

Det er et stort udekket behov for dyp sikkerhetskompetanse. En mastergrad i cybersikkerhet er en utdanning som vil kvalifisere til faglige stillinger både i offentlig og privat sektor. Du kan blant annet arbeide med sikkerhetsledelse, teknologisk ledelse av sikkerhetsarbeid, planlegging og gjennomføring av store prosjekter og drift av kritisk infrastruktur.

Utveksling

I en stadig mer globalisert verden stiller arbeids- og samfunnslivet økende krav til global innsikt og erfaring. UiA ønsker å integrere studentutveksling i alle studieprogram.

Alt du trenger å vite om utveksling

Videre studier

Mastergradsstudiet gir også grunnlag for å fortsette innenfor undervisnings- og forskningssektoren i Norge eller utlandet, for eksempel med ph.d.-studier ved Fakultet for teknologi og realfag og Fakultet for samfunnsvitenskap ved UiA.

Fakta

Søknadsfrist

15. april

1. mars for noen søkergrupper. Gjelder det deg?

Søkekode

9827/9828

Antall plasser

40

Undervisningsspråk

Norsk

Enkelte emner kan bli gitt på engelsk.

Spørsmål om opptak til studiet?

Spørsmål om innholdet i studiet?

Studiet tilbys av

Fakultet for teknologi og realfag

Se hele studieplanen

Spør studentene

Beta logo

Beta er studentforeningen for datastudentene ved UiA. Følg eller spør dem gjerne for innblikk i studenttilværelsen.

(UiA tar ikke ansvar for innhold og svar gitt av studentforeninger.)

Andre studier du kanskje vil like