0
Hopp til hovedinnhold

Sanne Jordan

Master i global utvikling og samfunnsplanlegging
Fakultet for samfunnsvitenskap
10. september 2020

Vindkraft for hvem?

Vindmøller er et konfliktfylt og sensitivt tema i Norge. Ofte ser en store aktører bruke sin makt med å røre ved idyllen i små lokalsamfunn. Lokalsamfunn som gjerne ikke forstår alvoret av hva som skjer – før det er for sent. 

 

WINDPLAN er et større forskningsprosjekt ved Institutt for Global Utvikling og Samfunnsplanlegging. I Norge blir størstedelen av vindkraftsøknader gjenstand for store konflikter, som fører til at de fleste enten blir overklaget eller trukket tilbake. Landbasert vindkraft viser både ambisiøs nasjonal politikk for fornybar energi, og lokal opposisjon. WINDPLAN har som mål å utvide forståelsen av konflikter knyttet til utbyggingen av vindkraft i Norge. 

Vindkraft har blitt et kontroversielt tema, hvor mennesker står på motsatte sider innad i lokalsamfunn. En ser gjerne stor lokal opposisjon, samtidig som grunneiere allerede har gitt tillatelse til tiltakshavere. Noen mennesker vil tjene penger på slike prosjekter, mens andre vil oppleve hva de selv kaller for visuell forurensning, ødeleggelse av naturopplevelser og naturligvis, forringing av eiendom. Store aktører som har mål om å bygge vindmøller tar lite hensyn til hverdagsliv og lokale interesser. Tiltakshavere er gjerne utenlandske, og majoriteten av lønnsomheten forsvinner både utenfor lokalsamfunnet og nasjonale grenser. Kommunene som sier ja, har gjerne interesser om eiendomsskatt fra vindkraftverket. Å forstå hvorfor vindkraft er konfliktfylt er ingen vanskelig sak – men hva skal vi gjøre med det?

Rollen som forskningsassistent på WINDPLAN har inspirert meg og min kollega Ismail Mahammed til å utforske konflikter rundt vindkraft i masteroppgaven. Arbeidet har ført til en større interesse for hvordan stedsperspektivet passer inn i slike prosjekter, og hvorfor nivået av konflikt er ulikt basert på sted. Hva må til for at alle skal få fred og ro? Gjennom alle ledd i konsesjonsprosesser er det nesten alltid konflikt – kanskje vi bør se og føle vindkraft fra et lokalt perspektiv. 

For meg har arbeidet på WINDPLAN vært lærerikt, givende og kanskje viktigst av alt nå – sentralt for masteroppgaven. Jeg ville anbefalt alle som har mulighet til å bli forskningsassistent, selv om det ikke er noe du vil bruke videre. Tusen takk til Mikaela Vasstrøm for muligheten og veiledning!