0
Hopp til hovedinnhold

Ismail Mahammed

Ismail Mahammed
Samfunnsplanlegging, by- og regionalutvikling
Fakultet for samfunnsvitenskap
17. september 2020

Mot vind, blir det kaos!

Med vindmøller oppstår det nesten alltid konflikt, og mange kan oppleve vindkraftutbygging som kaos. Hvordan skal vi løse utfordringene når interessene er så forskjellige? og hvorfor er det slik at aktører ikke tar hensyn til stedsperspektiv når de planlegger vindkraftutbygging? WINDPLAN handler om å kartlegge hvordan norsk vindkraftpolitikk har utviklet seg de siste årene.  

Lite visste vi om hvor betydningsfullt olja kom til å bli, da de første utvinningstillatelsene ble tildelt midt på 1960-tallet – men fortsatt ville ikke myndighetene overlate hele sokkelen til et selskap. På denne tiden forsto vi at naturressursene skal deles, ingen skal få mer eller mindre enn resten. Men på den tiden hadde vi ikke samme konflikt som i dag, betyr det at arealene har blitt mindre? Neppe har arealen blitt mindre, men oljeboringen som forgikk på 1960- tallet skjedde utenfor folkets “vy” eller omgivelse. De siste 20 årene har debatten knyttet til fornybar energi eskalert, men har kunnskapen om vindkraft eskalert like mye? Debatten om fornybar energi tas ikke lenger bare ved møterommene til mektige aktører og myndighetene, men nå debatteres det av lokalbefolkningen mens de driver med de hverdagslige gjøremålene sine - for eksempel ved lunsjpausene, på vei til butikken, til og med mens de går tur langs det “vakre” landskapet Norge har å by på. WINDPLAN skal gjennom dette forsøke å forstå konflikter rundt vindkraftutbygging som en del av et bredere perspektiv på utviklingen av lokalsamfunn. WINDPLAN er et forskningsprosjekt ved Instituttet for Global Utvikling og Samfunnsplanlegging. Prosjektet handler om å kartlegge hvordan norsk vindkraftpolitikk har utviklet seg de siste 20 årene. 

Dette forskningsarbeidet har inspirert meg, og min kollega Sanne Jordan som også har rolle som forskningsassistent på WINDPLAN, til å skrive masteroppgave som omhandler vindkraft. I masteroppgaven vil vi undersøke hvordan vindkraftutbygginger vil påvirke begrepet "sted" og om en kan definere vindkraft som megaprosjekt, eller ikke. Videre i masteroppgaven ønsker vi å se vindkraftutvikling fra et stedsperspektiv og hvordan planleggere kan legge til rette for slike prosjekter, da disse prosjektet kan bli påvirket av instrumenter/virkemidler som for eksempel stedsprofilering.   

Om DU får muligheten til å bli forskningsassistent, grip sjansen. For det kan kanskje hjelpe deg med arbeid knyttet til masteroppgave senere. Avslutningsvis vil jeg takke Hanne Haaland og Mikaela Vasstrøm for muligheten, og den gode tilbakemeldingen de har gitt meg som forskningsassistent.