0
Hopp til hovedinnhold

Ingrid Løkken

Ingrid Løkken
Folkehelsevitenskap
Fakultet for helse- og idrettsvitenskap
27. august 2020

Mine erfaringer som forskningsassistent

Sommeren 2020 fikk jeg spørsmål fra min veileder om jeg ønsket å transkribere intervjuer utført i forbindelse med Matstart-prosjektet. Prosjektdelen undersøker barnehageansattes oppfatning om behovet for å implementere ernæringsintervensjoner i barnehager i Arendal kommune for å bedre barnas kosthold og spisevaner.

Gjennom arbeid med dette prosjektet fikk jeg et innblikk i hvordan det var å jobbe med kvalitativ metode. Jeg er selv vant til og foretrekker å jobbe med kvantitativ metode. Og skal blant annet bruke kvantitativ metode i mitt masterprosjekt, Studentkost 2.

Deltagelse i dette prosjektet har gitt meg en dypere forståelse for hvor mye arbeid som ligger bak en slik kvalitativ metode ved bruk av intervju som krever transkribering, i tillegg til selve forskningsprosessen.

Transkribering av intervjuer var utrolig spennende og lærerikt å få lov til å prøve. Ettersom jeg ikke har transkribert intervjuer før var det litt utfordrende å klare å tyde og skrive ned alt som informantene i de ulike intervjuene sa. Selv om jeg ikke har jobbet med kvalitativ metode synes jeg dette var ganske spennende og kom raskt inn i jobben.

Jeg synes det har vært svært givende og interessant å få lov til å delta i et slikt forskningsprosjekt. Det har vært en positiv erfaring og jeg kunne gjerne takket ja til det en gang til. Mine erfaringer fra Matstart-prosjektet er noe jeg tar med meg videre med i arbeidet for folkehelse. Jeg anbefaler alle studenter å takke ja og delta i slike forskningsprosjekter ettersom det byr på mye god kunnskap og læring.