0
Hopp til hovedinnhold

Mariely González Barboza

Mariely González Barboza
Religion og politikk
Fakultet for samfunnsvitenskap
29. september 2020

Intervjuer om religion og dialog i Venezuela

Erfaringsbeskrivelse og resultaten ved transkribering og oversettelse av intervjuer gjennomført av Ronald Mayora Synnes i Venezuela og Europa som en del av forskningsprosjektet av ham og Tale Steen-Johnsen. 

Forskningsprosjektet av Ronald Mayora Synnes og Tale-Steen Johnsen The Role of Religion in Political Dialogue in Venezuela har som fokus dialog i Venezuela innen temaet religion og politikk. Formålet med prosjektet er å få innsikt i dialogsprossesene som foregikk i 2016 og 2018 mellom politikkpartene med religiøse ledere som formidlere. Takket være midler fra Universitet i Agder og veiledning av Steen-Johnsen og Mayora Synnes kunne jeg delta som spansktalende og studentassistent ved universitetet på delen av prosjektet som innebåret transkribering og oversetting av ti intervjuene. Å delta i prosjektet har vært lærerik og inspirerende for meg som en venezuelansk student med masterutdanning i medier og planen i å bli lærer i fagområder som fremmedspråk og medier- og kommunikasjon. 

Oppgavene mine for denne jobben hadde heller et teknisk fokus på språklig forståelse og tolkning. Likevel lærte jeg utover den tekniske delen og tilegnet jeg meg en lærerik opplevelse på andre måter. Det ene er at det hjalp meg å forstå situasjonen i hjemlandet bedre. Det andre er at jeg kunne lære mer om hvordan én innstilles seg på en intervjusituasjon med en forskerrolle.

Materialet jeg fikk å jobbe med besto av ti intervjuer utført av Mayora Synnes på spansk til venezuelanerne som hadde innsikt på de politiske dialogene. I tillegg fikk jeg bruke intervjuspørreskjemaet som var brukt underveis intervjuene i Venezuela og Europa av Synnes og veiledning angående avgrensing av teksten. Jeg satte opp arbeidet for å gå gjennom lydfilene, der fasene gikk i to med transkribering på spansk som den første og oversetting som den andre. Dette utførte jeg gjennom et system med Excel-arker som innholdet oversikt på intervjuers generelle beskrivelse- og arbeidsflyten. 

Jeg er takknemlig for å ha fått tilliten og muligheten til å bruke ferdighetene og egenskapene mine gjennom dette arbeidet. Samtidig ble jeg spent på å være med på et prosjekt som er i stand til å granske i viktige temaer for samfunnet. Denne erfaringen har ført til motivasjon for å delta enda mer på samfunnsvirksomheter og lignende prosjekter.