0
Hopp til hovedinnhold

Vetle Rødningsby

Utøvende musikk - Klassisk (Gitar)
Fakultet for kunstfag
08. desember 2020

Holistic and sustainable music performance learning

Klassisk gitarstudenter som deltok på et forskningsprosjekt knyttet til prosjektlederens forskning på egen musikkpedagogisk praksis.

Tre musikkstudenter deltok i forskningsprosjektet «Holistic and sustainable music performance learning», som foregikk hele vårsemesteret 2020. Prosjektet er knyttet til hovedinstrumentundervisningen på klassisk gitar og klassisk mandolin med spesifikk hensikt om å involvere studentene aktivt i å utvikle opplevd læringskvalitet og yrkesrelevant kompetanse.

Som en del av undervisningen fikk vi tidlig i semesteret tildelt en foreslått ukeplan som inneholdt forskjellige moduler i øvingsprosessen. Punktene på denne listen var: Tekniske øvelser, mentalt arbeid/innstudering, mengdetrening på innøvd repertoar, eksponering/repertoar-kunnskap, restitusjon og primavista. Disse skulle foregå innenfor en tidsbestemt ramme. Tidsomfanget var individuelt avgjort i dialog med elevene. Loggskriving var og en del av rutinen. Vi fikk en innføring i hva denne kunne og burde inneholde, og ble oppfordret til å skrev logg hver dag. Å loggføre opplevdes som en nyttig aktivitet ved at man da kan bedre følge med på progresjonen man har over tid. Samtidig virker det som at man blir mer bevisst og reflekterende over eget spill og øvingsprosess.

I tillegg til én til én undervisning hadde vi også fellestimer. På disse møttes alle de klassiske gitarstudentene og læreren. Vi hadde i fellesskap drøftet og blitt enige om hva som skulle være temaene for timene. Eksempler på noen av temaene var: Ergonomi, sceneskrekk/prestasjonsangst og markedsføring og entreprenørskap. Noen av fellestimene var også åpne for at man kunne fremføre stykker for de andre gitaristene og få tilbakemelding og råd. Quiz var et annet innslag på disse timene. Formålet med quizen var å utvide repertoar-kunnskapene og å lytte på flere nivåer av spillet i en musikalsk fremføring. Quizens innhold var fra en Spotify-liste med et bredt spekter av stiler innenfor klassisk gitarmusikk. Man fikk ett poeng for riktig navn på stykket, ett for komponist og ett for utøveren. Elementer i utrykket som eksempel teknikkbruk, håndposisjon og treverket til gitaren ble drøftet etter å ha hørt stykket som en del av en utvidet gehørtrening.  

Da semesteret var over skrev hver av oss et autoetnografisk notat, hvor vi reflekterte over prosessen og andre tanker rundt hovedinstrumentet.