0
Hopp til hovedinnhold

Jens Christian Ytre-Arne

ESIT
Avdeling for lærerutdanning
12. november 2020

Forskning på sjanger i elevtekster

Hanne og Jens fikk muligheten til å være med på sortering og sjangerklassifisering av elevtekster som er samlet inn til TRAWL-korpuset. Arbeidet krevde at vi hadde tunga rett i munnen, men ga oss muligheten til å forske på hvilke sjangre ungdomsskoleelever skriver ved skriveøkter og heldagsprøver i faget Engelsk.

Vi fikk i mars i år mulighet til å bidra til forskningsprosjektet ESIT (Elevspråk i transitt), ved å arbeide med innsamlede elevtekster til TRAWL-korpuset, ledet av Kristine Hasund. Prosjektet studerer kort fortalt hvordan elever utvikler skriveferdigheter i ulike språkfag på ungdomsskolen og videregående, og hadde fått ekstra midler til «Student i forskning».

I første omgang ble vi satt til å bearbeide de innsamlede elevtekstene, nærmere bestemt å registrere hvilke oppgaver elevene hadde valgt, samt å dele opp elevtekstene etter oppgavevalg. Vi fikk rett og slett mulighet til å gå inn i hver enkel tekst og lese den for å forstå hvilke oppgaver elevene hadde valgt å svare på. Det var om å gjøre å holde tunga rett i munnen da tekstene skulle deles opp og lagres i egne filer som de individuelle oppgavene de hadde svart på (1, 2, og 3A, B, C eller D, ol.), for hver nye fil måtte lagres med helt riktig filnavn ned til hver minste understrek og lagringsformat for at et skript videre i prosjektet skulle kunne lese filnavnet. Tekstene var naturligvis anonymisert, slik at filnavnene kun besto av årskull (Y8, Y9 eller Y10) og en rekke tall som kode for elevens identitet. Det var en lang og forvirrende prosess, men i tillegg til å få lese mange kreative tekster fikk vi også se utviklingen i skriveferdighet til hver enkelt elev gjennom ungdomsskolen. Vi, studentassistentene, utdanner oss begge til å bli lærere, så å følge ulike ferdighetsprogresjoner, og rett og slett få et innblikk i elevers tankeprosess under skriving føltes spennende og verdifult.

I prosjektet fikk vi også forsket på hvilken type sjanger elevene skriver i ulike skriveøkter på ungdomsskolen. Gamle eksamensoppgaver og kreative skriveoppgaver var subjekt for flere av tekstene vi leste gjennom, hvor noen oppgaver hadde instruksjoner rundt hvilken sjanger elevene kunne velge. Andre oppgaver var friere, hvor sjanger kunne bestemmes mer eller mindre selv. Det var interessant å være med på arbeidet ved å se hvilke type sjangere som gikk igjen i besvarelsene vi hadde tilgjengelig, i tillegg til forskning på elevenes generelle kompetanse rundt ulike sjangere i skriving. Vi leste gjennom sakprosatekster som argumentative tekster, faktatekster og utforskende tekster. Besvarelsene besto også av skjønnlitterære sjangere som posei, historier og åpne tekster. Ved å undersøke hvilke tekster elevene kunne velge i oppgaver hvor sjanger ikke var gitt, var det interessant å observere hvilke type tekster som gikk igjen. Som kommende lærere var prosjektet interessant å ta del i, hvor vi lærte masse om skriving og sjanger i Engelsk som fag. Vi har plukket med oss mye som vi kan ta med oss ut i læreryrket, og setter pris på muligheten vi fikk til å ta del i et større forskningsprosjekt. 

Vi ønsker å takke Ingrid Kristine Hasund for muligeten til deltakelse i prosjektet, og for god oppfølging og samarbeid rundt arbeidet. Til tross for store avstander mellom oss i våren 2020, fikk vi til et godt samarbeid gjennom videomøter og mailutveksling. Vi, Hanne og Jens, vil oppmuntre andre til å ta del i et større forskningsprosjekt ved UiA. Som student i forskning lærer man masse om det omfattende arbeidet som ligger bak et prosjekt, i tillegg til lønn for arbeidet. Grip sjansen!

 

Hanne Kittelsen & Jens Christian Ytre-Arne