0
Hopp til hovedinnhold

Morten Strate

Morten Strate
Forekomst og utvikling av relativ energimangel blant unge mannlige idrettsutøvere i Sør-Norge
Fakultet for helse- og idrettsvitenskap
03. desember 2020

Forekomst og utvikling av relativ energimangel blant unge mannlige idrettsutøvere i Sør-Norge

Et forskningsprosjekt om relativ energimangel blant mannlige utøvere. Hvordan står det til blant unge?

I perioden oktober 2019 til juli 2020 ble jeg engasjert som vitenskapelig assistent tilknyttet prosjektet “Forekomst og utvikling av relativ energimangel blant unge mannlige idrettsutøvere i Sør-Norge”. Prosjektet ledes av Monica K. Torstveit og er del av doktorgraden til Thomas B. Stenqvist ved institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving ved Universitetet i Agder (UIA).
Lav energitilgjengelighet, innebærer for lavt energiinntak sett ut ifra utøveres kroppssammensetning og treningsmengde. Forskning har vist, at det er helseskadelig å være i en tilstand av lav energitilgjengelighet over tid, i tillegg til at nyere forskning viser at også kan ha en begrensende effekt på idrettsprestasjon. Lav energitilgjengelighet forårsaker blant annet menstruasjonsforstyrrelser hos kvinner, i tillegg til redusert bentetthet, noe som blant annet kan føre til tretthetsbrudd og tidlige skader. Blant mannlige utøvere er dette fenomenet svært lite undersøkt, og doktorgradsprosjektet forsøker å kaste nytt lys over dette blant unge utøvere.
Min oppgave som vitenskapelig assistent i denne perioden innebar håndtering av store mengder data fra over 2500 spørreskjemaer i papirform, hvor hovedoppgaven var å organisere, administrere og plotte disse over til digital form, som senere benyttes i statistisk programvare. Ved å delta i et forskningsprosjekt får man et godt innblikk i arbeidet som ligger bak resultatene som presenteres i forskningsartikler. I tillegg får man gode erfaringer som kan videreføres om man har tenkt å gå videre med forskning innen samme metodikk. Jeg anbefaler alle som får muligheten til å delta som vitenskapelig assistent.