0
Hopp til hovedinnhold

Edda Dagsdóttir

Edda Dagsdóttir
Lektorutdanning for trinn 8–13
Fakultet for humaniora og pedagogikk
08. desember 2020

Erfaringer fra utvikling av database over Dødehavsrull-utstillinger

Forskningsprosjektet «Claimed Pasts: Critical Knowledge and Heritage Production», ledet av førsteamanuensis Christa S. Wirth, forsker på en rekke tema om hvordan historisk materiale blir til relevante kilder for å gi kunnskap om forhistorien. Prosjektets forskningsspørsmål dreier seg blant annet om hva slags rolle institusjoner (som universiteter, museer og arkiver) har som arenaer for kunnskapsproduksjon tilknyttet arkeologiske gjenstander, historisk materiale, manuskripter og håndskrifter.

Høsten 2020 fikk jeg tilbud om å være forskningsassistent tilknyttet Ludvik A. Kjeldsbergs doktorgradsprosjekt om utstillinger av Dødehavsruller i det 20. og 21. århundre, som er en del av prosjektet «Claimed Pasts». Dødehavsrullene ble funnet nær Dødehavet i Qumran i 1947, hvor det fram til 1956 er oppdaget hundrevis av forskjellige bokruller. Blant tekstene i Dødehavsrullene finnes de eldste eksisterende kopiene av Det gamle testamentet, og funnet regnes som det viktigste arkeologiske tekstfunnet i det 20. århundre. Forskningsprosjektet jeg har fått tatt del i, fokuserer på hva slags funksjon disse rullene har hatt i utstillinger.

Min deltakelse i forskningsprosjektet har bestått av, i samarbeid med Ludvik, å samle og analysere data knyttet til ulike utstillinger av Dødehavsruller. Jeg fikk også i arbeidsoppgave å kode og føre inn data i en samlet database for utstillinger og manuskripter av Dødehavsrullene. Videre har jeg deltatt på møter hvor jeg har presentert mine funn underveis, og hatt interessante samtaler om de ulike utstillingene. Da jeg fikk tilbud om å få en rolle i dette prosjektet, kunne jeg lite om Dødehavsrullene, men nysgjerrigheten og interessen for å lære noe nytt, var en sterk motivasjon for å ville delta. Temaet fenget raskt min interesse, og Ludvik introduserte meg for spennende lesestoff om både rullene og utstillingene av dem rundt om i verden. Prosessen har således gitt meg en god mulighet til å lære noe nytt og utvide kunnskapsfeltet mitt innen historiefaget. Derfor er jeg svært takknemlig for å ha fått muligheten til å prøve meg som forskningsassistent.

Det har vært svært givende, spennende og interessant å få lov til å bidra i et forskningsprosjekt, og jeg anser det som en særdeles positiv erfaring å ta med videre. Det har gitt meg innblikk i hvordan det er å arbeide med større forskningsprosjekter, og jeg tar med nyttig lærdom knyttet til forskning og arbeidsmetoder i min egen påbegynte masteroppgave i historie. Jeg vil i høy grad anbefale andre studenter å takke ja til å være forskningsassistent, ettersom det byr på både nyttig kunnskap, lærdom og erfaringer.